Aktuality MŠ

[29.10.2020] PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 2. 11. 2020

ŽÁDÁME RODIČE, ABY VELMI ZVÁŽILI NUTNOST PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V MŠ, VZHLEDEM KE STÁLE ZHORŠUJÍCÍ SE SITUACI COVID-19.

V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ NASTOUPÍ DO MŠ, TAK SI NAHLASTE STRAVU NEJPOZDĚJI V PÁTEK DO 12,00 HODIN.

Děkujeme

Vedení školy

            

[22.10.2020] OMEZENÍ PROVOZU MŠ.

 V DOBĚ OD 26.  DO 30.10.2020  BUDE  PŘERUŠEN PROVOZ MŠ Z DŮVODŮ:

 1. JAKO PREVENTIVNÍ  OPATŘENÍ DANÉ  SITUACE
 2. NÍZKÝ POČET DĚTÍ.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

[16.10.2020] Oznámení

Oznamujeme, že ve dnech  od 19. do 23. 10. 2020 je provoz MŠ omezen na 2 třídy – Kocourci a Myšičky. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

[13.10.2020] OMEZENÍ PROVOZU ZŠ V OBDOBÍ OD 14. ŘÍJNA DO 1. LISTOPADU 2020

• 1. i 2. stupeň přechází na povinnou distanční výuku, která bude probíhat formou video hovorů přes prostředí Google Meet, zadáváním úkolů jednotlivými vyučujícími přes Google Classroom nebo pomocí pracovních listů či sešitů.

• SW EduPage slouží jako informace o známkách a práci dětí.

• Prosíme o kontrolu odhlášení obědů. V případě znovuotevření provozu si rodiče opět obědy přihlásí.

• Provoz MŠ zůstává prozatím bez omezení.

Vedení školy

[06.10.2020] Info Kocourci

Dobrý den, co nás čeká tento týden:

6.10. v úterý začínáme s Keramikou

7.10. ve středu začínáme s Flétničkou, kdo má zájem o zdravé dýchání přineste dětem flétnu

8.10. ve čtvrtek  Vánoční focení v 9.00 hod, bližší info na hlavní nástěnce MŠ.

[02.10.2020] Oznámení

[18.09.2020] Opatření – roušky

[11.09.2020] Kocourci – chlapská vycházka

Pan traktorista nám nastartoval, zatroubil i nás vyfotil 🙂

[10.09.2020] Dýňohrátky

[10.09.2020] oznámení

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 544 248 238

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.