Aktuality MŠ

[27.05.2020] VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

Děti z MŠ děkují rodičům (o. s. Těšánek) za nové průlezky pro nejmenší děti, za vodní stolečky, se kterými si mohou experimentovat s vodou, jak je libo.

Panu starostovi děkujeme za pořízení nového kamaráda, hlídače MEDVÍDKA, který nám nejen tu naší školičku hlídá, ale každé ráno nás už čeká a vítá nás.

[25.05.2020] Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

[21.05.2020] Informace k zahájení provozu v MŠ

[07.05.2020] OTEVŘENÍ MŠ od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k postupnému uvolnění mimořádných opatření připravujeme otevření MŠ za následujících podmínek:

 • Zákonný zástupce při nástupu dítěte do MŠ musí odevzdat podepsané Čestné  prohlášení

(prosím o přečtení, čestné prohlášení přineste vytištěné a vyplněné – bez něj nemůže být dítě přijato).

 • Provoz bude omezen na 2 třídy (budova MŠ, Žirafky mimo provoz), dle počtu přihlášených dětí budou stanoveny 2 skupiny, proto žádáme rodiče, aby zvážili nutnost přihlášení.
 • Provozní doba od 6,30 do 16,30 hodin.
 • V prostorách MŠ děti nemusí nosit roušku, na příchod a odchod musí být vybaveno vlastní rouškou uloženou v sáčku.
 • Doprovázející osoba musí mít roušku, v šatně i před budovou se zdržovat na dobu nezbytně nutnou a dodržovat odstup od ostatních 2m.
 • Při předávání dítěte proběhne ranní filtr (předávejte své dítě zdravé, chráníte tím dítě své i děti ostatní). Dítě s příznaky respiračního onemocnění nebude do MŠ vpuštěno.
 • Do školky je mimořádný zákaz nošení svých hraček.
 • Pobyt venku bude pouze v zahradě a na přilehlém hřišti, pokud to počasí dovolí, bude větší část dne trávena venku v areálu MŠ.
 • Pro úklid a hygienické podmínky jsou přijata přísnější opatření a pravidelná dezinfekce.
 • Stravování bude v běžné podobě.

Přihlášku zašlete na mail iveta.neugebauerova@zsamstesany.cz  do  14. 5. 2020

Přihlašuji své dítě …………………………………………………………………………………………….,

nar. ………………………….. k docházce do MŠ  od  ……………………….

V Těšanech dne ……………………………..

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………

[04.05.2020] Oznámení

Vážení rodiče,

vzhledem k vydání manuálů MŠMT pro postupné uvolňování mimořádných opatření ze dne 2. května 2020 vás informuji o následujícím:

Distanční výuka pro 1.a 2.stupeň zůstává stále prioritní a bude pokračovat do konce školního roku (pokud vláda nerozhodne jinak). Zbývající výuka je dobrovolná. Při nástupu dítěte/žáka musí zákonný zástupce podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, k nahlédnutí zde:

od 11.5.2020

 • Předpokládané otevření ZŠ pro 9.ročník – cílem je příprava k přijímacímu řízení (výuka bude probíhat dopoledne ve 2 blocích ČJ a M v pondělí, středa a pátek)
 • Žáci v ZŠ musí mít roušku a dodržovat rozestupy 2m
 • Maximální počet ve skupině je 15
 • V týdnu 11.-15.5. nebudou poskytovány svačiny a obědy
 • Zákonní zástupci, kteří mají zájem, aby žák/žákyně IX.třídy nastoupil/a do školy, informují třídního učitele Mgr. Drahomíra Hochmana přes Classroom do středy 6.5.2020. Bližší informace budou následně poskytnuty zájemcům.

od 25.5.2020

 • Předpokládané otevření MŠ
 • Předpokládané otevření ZŠ pro 1.stupeň

Podrobnější informace o organizaci provozu MŠ a 1.stupně budou zveřejněny v nejbližších dnech. Děkuji.

Mgr. Lada Hrabcová

[27.04.2020] MŠ – SPOLEČNÉ FOCENÍ DĚTÍ – TŘÍDNÍ FOTKY

[16.04.2020] Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

[03.04.2020] oznámení

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji situace jsme se rozhodli zrušit ŠKOLU V PŘÍRODĚ, která se měla konat v květnu. Případné zaplacené zálohy vám budou vráceny na účet. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

[03.04.2020] Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

MŠMT: OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zapis

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci dítěte,

vzhledem k mimořádným opatřením MŠMT se upravují pravidla pro Zápisy dětí do 1. ročníku školního roku 2020/2021 následovně:

Situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Dále upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovujeme dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část nebude nyní součástí zápisu.

Zapsat se do naší základní školy může každé dítě, které do zahájení školního roku 2020/2021 dovrší věk 6 let, tedy děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, a dále děti s odkladem povinné školní docházky.

Podání žádosti:

Podle §37 zákona č. 500/2004Sb. je možné podání žádosti učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: s4gmidt

2. emailem na adresu: ivana.rychlikova@zsamstesany.cz s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou (na adresu školy): ZŠ a MŠ Těšany, Těšany 305, 664 54

4. osobním podáním: dle stanovených úředních hodin: po, st: 8h – 10h (telefonický kontakt: Ivana Rychlíková – 602782985)

Úřední hodiny pro osobní podání žádosti:

Pondělí a středa: 8.00 – 10.00 hodin

Kontakt: Ivana Rychlíková, mobil: 602 782 985

[31.03.2020] Oznámení

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) můžete využít ošetřovné při  péči o dítě, nově do věku 13 let. Toto ošetřovné nevystavuje lékař!

Vydává ho škola na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví či Krajské hygienické stanice. Ošetřovné se týká jen zdravých dětí do nedovršení věku 13 let!

Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři školy, na mailové adrese: ivana.rychlikova@zsamstesany.cz nebo na webových stránkách www.cssz.cz

Za ZŠ a MŠ Těšany

Mgr. Iveta Ptáková, Ph. D.

zástupkyně ředitelky

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 544 248 238

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidt
Naše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.