Aktuality MŠ

[17.04.2021] MŠ – Oznámení

Ve čtvrtek 22. 4. 2021 bude uzavřena mateřská škola z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v Těšanech.

Testování dětí se přesouvá na pátek 23. 4. 2021.

                                                                                           vedení školy

[09.04.2021] Provoz v MŠ od pondělí 12.4.2021

Od pondělí 12.4. bude otevřen provoz MŠ ve třídě Žirafek od 6,30 do 16,30 hodin pro předškolní děti. Připomínáme nutnost objednání svačin a obědů.

Nástup dítěte do mateřské školy bude možný za těchto podmínek :

1. Pravidlo 4 R

 –  RUCE – při vstupu do budovy dezinfekce rukou

–  RESPIRÁTOR – doprovod dítěte, bude mít po celou dobu v budově ZŠ

 ROUŠKA – předškolní dítě má roušku při vstupu do budovy, sundá si ji až na provedení testu, po                   vyhodnocení negativního výsledku již nemusí mít roušku. Odloží ji v šatně, kde bude              uložena v sáčku. Dítě ji bude  využívat  při přechodu do ŠJ a na  vycházky.

– ROZESTUPY RODIČŮ – dodržovat hygienické pokyny – přítomnost v šatně s dětmi max. 4.  Mezi                       s sebou 1,5 m.

2. Testování dětí:

–  bude probíhat 2x týdně v pondělí, ve čtvrtek vždy od 6:30 – 7:40. Testování bude trvat 15 – 20 min (počítejte s touto časovou rezervou, popřípadě i s delší, pokud se  najednou sejde více dětí)

–  testovat se bude dítě za asistence rodičů

–  testovací místo je v prostoru vchodu do tělocvičny (tudy budete vstupovat v pondělí a ve čtvrtek na testování). V ostatní dny a při vyzvednutí dítěte vstupujete hlavním vchodem do budovy školy.

zaškolená paní učitelka Vás testem provede, doporučujeme zhlédnutí videa a postupu na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole , testovací sada je Singclean

-po negativním výsledku odvádíte dítě do šatny v Žirafkách

– v případě pozitivního výsledku dostanete potvrzení o pozitivním testu a odcházíte s dítětem domů. V nejkratším čase kontaktujete praktického lékaře dítěte a budete postupovat podle dalšího doporučení.

– v případě, že je dítě v 90 denní lhůtě od pozitivního nálezu na Covid, je třeba přinést potvrzení z laboratoře a dítě testováno nebude.

– v případě, že dítě plánujete dát do MŠ v jiný než testovací den, den dopředu voláte pí. uč. Večeřové (732 114 901) a domluvíte si testování

3. Distanční  vzdělávání :

pokud dítě  zůstane  doma , je nutné ho  v pondělí telefonicky omluvit  (p.u. Neugebauerová 724 740 899, p.u. Večeřová 732 114 901). Tímto  přecházíte na distanční vzdělávání , které je POVINNÉ. Vyzvednete si materiály  pro distanční vzdělávání ,  které budou uloženy jako obvykle ve skříňce u ZŠ každé pondělí od 12,00 do 17,00 hodin. Tyto materiály dítě vypracuje a  odevzdáte je opět  obvyklým způsobem do skříňky u ZŠ. Materiály budou založeny do portfolia dítěte a bude se jednat o doklad, že je  Vaše dítě vzděláváno.

Do MŠ mohou jen děti zdravé, bez známek respiračního onemocnění, teploty a bez zvracení či průjmu.

                                                                    Iveta Neugebauerová, vedoucí učitelka

[08.04.2021] Provoz MŠ od 12.4.

Vážení rodiče,

zasíláme předběžné informace k zajištění provozu v MŠ od pondělí 12.4.2021. Provoz bude ve třídě Žirafek od 6,30 do 16,30 hodin. Nástup dítěte  do mateřské školy bude možný za těchto podmínek :

1. Pravidlo 4 R

 –  RUCE – při vstupu do budovy dezinfekce rukou

–  RESPIRÁTOR – doprovod dítěte, bude mít po celou dobu v budově ZŠ

 ROUŠKA – předškolní dítě  má roušku při vstupu do budovy, sundá  si ji až na provedení testů , po                 vyhodnocení negativního výsledku  již nemusí mít roušku. Odloží ji v šatně, kde bude              uložena v sáčku. Dítě ji bude  využívat  při přechodu do ŠJ a na  vycházky.

– ROZESTUPY RODIČŮ – dodržovat hygienické pokyny – přítomnost v šatně s dětmi max 4 .  Mezi                       s sebou 1,5 m.

2. Testování dětí :  ( podrobnější informace na webových stránkách v pátek)

–  bude probíhat 2x týdně  v pondělí, ve  čtvrtek

–  testovat se bude dítě samo, může za asistence rodičů

–  výsledek bude vyhodnocen  za 15 – 20 min (  počítejte s touto časovou rezervou, popřípadě  i s delší,   pokud se  najednou sejde více dětí)

Vzdělávání bude probíhat ve třídě Žirafek pro všechny  předškoláky  ( + tři děti z Kocourků)  od 8,00 do 12,00 hodin  ( 4 hodiny ze ŠZ)  tato část dne je povinná. Část dne po obědě již povinná není. Děti budou rozděleny do dvou skupin maximálně do počtu 15.

3. Distanční  vzdělávání :

pokud dítě  zůstane  doma , je nutné ho  v pondělí telefonicky omluvit  ( p.u. Neugebauerová 724 740 899, p.u. Večeřová 732 114 901). Tímto  přecházíte na distanční vzdělávání , které je POVINNÉ. Vyzvednete si materiály  pro distanční vzdělávání ,  které budou uloženy jako obvykle ve skříňce u ZŠ každé pondělí od 12,00 do 17,00 hodin. Tyto materiály dítě vypracuje a  odevzdáte je opět  obvyklým způsobem do skříňky u ZŠ. Materiály budou založeny do portfolia dítěte a bude se jednat o doklad, že je  Vaše dítě vzděláváno.

Do MŠ mohou jen děti zdravé, bez známek respiračního onemocnění, teploty a bez zvracení či průjmu.

Aktuální informace Vám budeme zasílat  prostřednictvím emailu nebo  budou umístěny na webových stránkách školy.

                                                                            Iveta Neugebauerová, vedoucí učitelka

[08.04.2021]

Vážení rodiče,

v pondělí 12.4. nastoupí do školy prezenčně žáci 1. a 2. ročníku + předškolní děti do MŠ. Ostatní třídy pokračují v distanční výuce.

Od pondělí 19.4. nastoupí prezenčně žáci 3., 4. a 5. ročníku + předškolní děti do MŠ. Ostatní pokračují v distanční výuce.

Upozorňujeme, že je třeba dětem nahlásit obědy.

Přehled principu testování:

leták ke stažení zde

Další informace o průběhu testování a provozu školy zde najdete v pátek 9.4. Děkujeme za pochopení.

[07.04.2021] Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

formuláře k zápisu jsou ke stažení zde: http://zsamstesany.cz/dokumenty-ms/

plakát stáhnout ZDE

[07.04.2021] Informace ohledně znovuotevření školy od 12.4.2021

Vzhledem k možnosti otevření školy pro I. stupeň ZŠ a třídy MŠ pro předškolní děti připravujeme konkrétní pokyny k povinnému testování a provozu školy.

V závislosti na aktuální pandemické situaci a pokynech MŠMT budou všechny tyto důležité informace zveřejněny na webu školy v pátek 9.4.

Pro předběžné obecné informace ohledně testování žáků nabízíme k nahlédnutí tento odkaz: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

[05.04.2021] Tisíc origami jeřábů

K 31. 3. nám přibylo dalších 1000 origami jeřábů od neznámého moutnického origamisty. Tímto mu děkujeme za podporu v této výzvě 🙂

Aktuálně k 30. 3. máme 1053 origami jeřábů.

MÁME 1000 POSKLÁDANÝCH JEŘÁBŮ!

Splní se nám přání: „Ať se všichni vrátíme do školy ve zdraví.“

Děkujeme

Nejmenší poskládaný jeřáb 🙂

[29.03.2021] Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

plakát stáhnout ZDE

formuláře k zápisu jsou ke stažení zde: http://zsamstesany.cz/dokumenty-ms/

[21.03.2021] Tisíc origami jeřábů

MÁME 1000 POSKLÁDANÝCH JEŘÁBŮ!

Splní se nám přání: „Ať se všichni vrátíme do školy ve zdraví.“

Aktuálně k 26. 3. máme 1016 origami jeřábů.

Děkujeme a těšíme se na další.

Nejmenší poskládaný jeřáb 🙂

[16.03.2021] Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

MŠMT: OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zapis

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci dítěte,

vzhledem k mimořádným opatřením MŠMT se upravují pravidla pro Zápisy dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022 následovně:

Situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Dále upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovujeme dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část nebude nyní součástí zápisu.

Zapsat se do naší základní školy může každé dítě, které do zahájení školního roku 2021/2022 dovrší věk 6 let, tedy děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, a dále děti s odkladem povinné školní docházky.

Registrační číslo slouží pro informaci o přijetí dítěte a je shodné s číslem jednacím uvedeným na přední straně přihlášky k zápisu do 1. třídy, které Vám bude vydáno po přijetí přihlášky školou v termínu zápisu.

Podání žádosti:

Podle §37 zákona č. 500/2004Sb. je možné podání žádosti učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: s4gmidt

2. emailem na adresu: jana.kluciarova@zsamstesany.cz s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou (na adresu školy): ZŠ a MŠ Těšany, Těšany 305, 664 54, (rozhodující je datum podání na poštu)

4. osobním podáním: v obálce do schránky u vchodu do budovy ZŠ

Úřední hodiny pro osobní podání žádosti:

Pondělí a středa: 9:30 – 11:30 hodin

Kontakt: Jana Klučiarová, mobil: 602 782 985

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 544 248 238

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.