Aktuality školní družiny

[13.09.2021] Drakiáda

[27.02.2021] Oznámení

Vážení rodiče, dle usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 se od 1. 3. 2021 uzavírají mateřské školy a I. a II. třídy ZŠ. Pro 1. a 2. ročník v pondělí online výuka neproběhne, ostatní ročníky mají vyučování podle rozvrhu od 4. 1. zveřejněného na webu školy. Změna rozvrhu bude od 2. 3. 2021. Sešity a podklady pro výuku I. a II. třídy si mohou u třídních učitelek vyzvednout v pondělí 1. 3. 2021 od 12-13 hodin ve škole. Oblečení a jiné věci dětí z MŠ (Myšičky, Kocourci, Žirafky) si mohou rodiče, pokud mají potřebu, vyzvednout  ve středu 3. 3. 2021 mezi 10-11 hodinou. Obědy jsou automaticky odhlášeny. Školné MŠ a ŠD bude poměrově kráceno dle délky uzavření provozu. Děkuji za spolupráci.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

[26.02.2021] Oznámení

Od 1. března 2021 máme nastaven režim jako před jarními prázdninami. V případě změn po zasedání vlády budeme aktuálně upravovat provoz i výuku dle pokynů MŠMT.

[17.02.2021] Oznámení

[30.12.2020] Provoz ZŠ od 4. 1. 2021

Provoz ZŠ od 4. 1. 2021

Přístup do školy mají žáci I. třídy a II. třídy.

Při podezření či příznaku jakékoliv nemoci ponechte dítě z preventivních důvodů doma. Děkujeme za zodpovědný přístup.

Žáci přihlášeni do ranní družiny mají přístup od 6,30 hod., ostatní žáci: I. třída 7:30 hod., II. třída 7:35 hod., kde si je vyzvednou třídní paní učitelky před školou. Děti budou mít 4 vyučovací hodiny, tj. do 11,20 hod.

Oběd: I. třída 11:20 hod., II. třída 11:40 hod.

Žádáme rodiče o kontrolu přihlášení/odhlášení obědů do 31. 12. 2020 do 14:00 hodin.

Chod ŠD pro I. třídu a II. třídu je z provozních důvodu do 16.00 hodin. 

Žáci od 3. – 9. ročníku budou mít distanční výuku dle rozvrhu, který zveřejníme v sobotu 2. 1. 2021 v odpoledních hodinách.


Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

[15.12.2020] Oznámení

[13.10.2020] OMEZENÍ PROVOZU ZŠ V OBDOBÍ OD 14. ŘÍJNA DO 1. LISTOPADU 2020

• 1. i 2. stupeň přechází na povinnou distanční výuku, která bude probíhat formou video hovorů přes prostředí Google Meet, zadáváním úkolů jednotlivými vyučujícími přes Google Classroom nebo pomocí pracovních listů či sešitů.

• SW EduPage slouží jako informace o známkách a práci dětí.

• Prosíme o kontrolu odhlášení obědů. V případě znovuotevření provozu si rodiče opět obědy přihlásí.

• Provoz MŠ zůstává prozatím bez omezení.

Vedení školy

[30.09.2020] ukázka z ŠD – bubnování

[18.09.2020] Opatření – roušky

[28.08.2020] Zápisní lístek do ŠD

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 725 450 728

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.