Aktuality ZŠ

[01.07.2021] Seznamy sešitů a výtvarných pomůcek pro šk. rok 2021/2022

[30.06.2021] Sbírka pro Zš Hrušky

V dobročinné sbírce na pomoc Základní škole Hrušky, kterou v krátké době po rekonstrukci částečně zničilo tornádo se vybrala částka

52 648 Kč

Vybraný finanční dar zašleme přímo na účet školy v Hruškách, který byl pro tuto příležitost zřízen.

Všem štědrým dárcům moc děkujeme.

DĚKUJEME, že nám pomáháte pomáhat!

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Těšany

[29.06.2021] prázdninový provoz

[29.06.2021]

Vážení rodiče, milí žáci,

každoročně od vás na konci školního roku dostáváme spoustu květin a dárků, kterých si velmi ceníme a dělají nám radost.

Konec tohoto školního roku se ale nese ve znamení tragických událostí, které se staly nedaleko od nás. Proto si myslíme, že důležitější a prvořadá je pomoc lidem, které tornádo postihlo.

Učitelé naší školy zorganizovali proto na poslední den školního roku, kdy se předává vysvědčení, dobročinnou sbírku na pomoc Základní škole Hrušky, kterou v krátké době po rekonstrukci částečně zničilo tornádo. U vchodu do budovy naší školy bude umístěna kasička, do které můžete Vy nebo Vaše děti ve středu 30. 6. 2021 přispět jakoukoliv částkou. Vybraný finanční dar zašleme přímo na účet školy v Hruškách, který byl pro tuto příležitost zřízen.

Koordinátorem této akce je Jana Ostřížková, na kterou se můžete v případě dotazů obracet. Telefonní číslo (mob. ŠD): 724 955 588.

DĚKUJEME, že nám pomáháte pomáhat!

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Těšany

[15.06.2021] Výsledky voleb do školské rady

[08.06.2021]

Hodnocení za 2. pololetí šk. r. 2020/2021

Dle metodických pokynů MŠMT bude klasifikace na konci školního roku stanovena na základě:

  • hodnocení v distanční výuce – známky, odevzdávání pracovních listů a domácích úkolů, účast v online hodinách a celková aktivita při distanční výuce,
  • známek z období, kdy žáci navštěvovali prezenčně výuku ve škole,
  • výchovy, které nebyly vyučovány v plném rozsahu, budou hodnoceny souhrnnými známky za pololetí.

Průměry vypočítané v EduPage nejsou závazné a vždy zaleží na celkovém hodnocení vyučujícího.

V EduPage jsou od 8. 6. 2021 zobrazeny konečné známky, které vycházejí žákům na vysvědčení. V případě nerozhodné známky zůstává pro předběžnou informaci pouze průměr a vyučující může známku ještě upravit (např. přezkoušením, testem,…). Uzavření klasifikace proběhne k 15. 6. 2021.

[07.06.2021] Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

  • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

[03.06.2021] Poděkování sponzorům

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim sponzorům, kteří nám pomohli vytvořit pro naše žáky krásný den dětí. Vážíme si veškeré spolupráce se školou a děkujeme za vřelé přijetí a pomoc.

Lékárna Těšany, paní Mgr. Alvera Zárubová

Agromonet Těšany

Sámoška Těšany

Ovocentrum

[03.06.2021] Online třídní schůzky

Ve dnech 8. – 10. 6. 2021 proběhnou online třídní schůzky. Třídní učitelé Vás budou přes EduPage informovat o datu a času schůzky.

V průběhu schůzky proběhne volba do Školské rady – zákonní zástupci.

[24.05.2021] Volby do Školské rady pro funkční období 2021 – 2024

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 544 248 238

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.