Aktuality ZŠ

[19.04.2021] Provoz ZŠ ve čtvrtek 22. 4. 2021

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v obci Těšany dne 22. 4. 2021 budou mít žáci 3., 4. a 5. ročníku výuku pouze do 11:20. Pak půjdou domů.

Obědy se v tento den nevydávají.

Žáci ostatních ročníků na distanční výuce dostanou od vyučujících samostatnou práci. Online výuka také neproběhne.

Školní družina bude v tento den uzavřena.

[09.04.2021] Provoz ZŠ od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 nastoupí do školy prezenčně žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní třídy pokračují v distanční výuce (viz rozvrh lichý týden).

Od pondělí 19. 4. 2021 nastoupí prezenčně žáci 3., 4. a 5. ročníku. Ostatní pokračují v distanční výuce (viz rozvrh sudý týden).

  • Příchod žáků v den testování (pondělí a čtvrtek)

Rodiče žáků 1., 2. a 3. ročníku mají možnost dětem při testování pomoci, v takovém případě mají vstup do budovy školy ze strany vchodu do tělocvičny a testovací prostor bude vyhrazen ve výstavní místnosti.

Ostatní děti a celý 4. a 5. ročník půjdou hlavním vchodem, kde si je přeberou pověření učitelé.

Časy příchodů:

lichý týden:    

I. třída             7:20 hod.

II. třída            7:45 hod.

sudý týden:    

III. třída           7:20 hod.

IV. třída           7:45 hod.

V. třída            7:45 hod.

Pokud nastoupí žák v jiný den, než probíhá testování, bude testován v tento den.

V případě, že je dítě v 90 denní lhůtě od pozitivního nálezu na Covid, je třeba přinést potvrzení z laboratoře k nahlédnutí a dítě testováno nebude.

Poučený pedagogický pracovník Vás testem provede, doporučujeme však zhlédnutí videa a postupu na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole. Budeme testovat sadami Singclean.

Doprovod žáků je povinen mít po celou dobu ochranný respirátor, žáci musí být chráněni rouškou. Žádáme o zajištění dostatečného vybavení.

  • Příchod žáků v ostatní dny mimo testování:

lichý týden:     I. třída             7:30 hod.

                        II. třída            7:35 hod.

sudý týden      III. třída           7:30 hod.

                        IV. třída           7:35 hod.

                        V. třída            7:40 hod.

  • Obědy

Je třeba přihlásit dětem obědy přes aplikaci strava.cz, svačinky se nevydávají.

  • Školní družina

Ranní družina bude v provozu od 6:30 hod. pro nahlášené děti I. a II. třídy. I zde platí povinnost testování 2x v týdnu vždy při příchodu do školy.

Provoz školní družiny bude probíhat v samostatných skupinách dle ročníků a bude upraven následně:

1. a 2. ročník do 16:00 hod.

3. a 4. ročník do 14:30 hod.

  • Při podezření či příznaku jakékoliv nemoci ponechte dítě z preventivních důvodů doma.

V případě nepřítomnosti žáků ve vyučování (ze zdravotních důvodů nebo neúčasti na testování) budou úkoly zadávány po domluvě rodiče s vyučujícím.

Děkujeme za zodpovědný přístup a spolupráci.

Vedení školy

[08.04.2021]

Vážení rodiče,

v pondělí 12.4. nastoupí do školy prezenčně žáci 1. a 2. ročníku + předškolní děti do MŠ. Ostatní třídy pokračují v distanční výuce.

Od pondělí 19.4. nastoupí prezenčně žáci 3., 4. a 5. ročníku + předškolní děti do MŠ. Ostatní pokračují v distanční výuce.

Upozorňujeme, že je třeba dětem nahlásit obědy.

Přehled principu testování:

leták ke stažení zde

Další informace o průběhu testování a provozu školy zde najdete v pátek 9.4. Děkujeme za pochopení.

[07.04.2021] Informace ohledně znovuotevření školy od 12.4.2021

Vzhledem k možnosti otevření školy pro I. stupeň ZŠ a třídy MŠ pro předškolní děti připravujeme konkrétní pokyny k povinnému testování a provozu školy.

V závislosti na aktuální pandemické situaci a pokynech MŠMT budou všechny tyto důležité informace zveřejněny na webu školy v pátek 9.4.

Pro předběžné obecné informace ohledně testování žáků nabízíme k nahlédnutí tento odkaz: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

[07.04.2021] Klasifikace ke 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

z důvodu ukončení 3. čtvrtletí letošního školního roku Vás chceme informovat o možnosti zhlédnutí orientačních známek z jednotlivých předmětů. V SW EduPage budou vyvěšeny za 3. čtvrtletí ke dni 9. 4. 2021.

Vzhledem k současné pandemické situaci neproběhnou třídní schůzky, pokud byste však potřebovali cokoliv s vyučujícími prokonzultovat, nabízíme v týdnu 12.-16. 4. 2021 možnost konzultačních hodin. V případě Vašeho zájmu o konzultaci zkontaktujte prosím daného vyučujícího přes e-mail (http://zsamstesany.cz/zamestnanci-zs/) a vyučující si s Vámi domluví konkrétní den, čas a způsob pro individuální konzultaci.

Chtěli bychom ještě připomenout, že systém EduPage je jediným informačním prostředkem, a je tedy důležité jej průběžně sledovat. Najdete tam nejen známky, ale také upozornění na neomluvenou nepřítomnost dětí v on-line hodinách či neplnění povinností formou symbolu 😐 , nebo naopak na pochvalu v podobě 🙂 .   Zjistíte tam také další důležité informace ze strany školy ve formě zpráv.

Velice děkujeme za spolupráci v této nelehké době.

Vedení školy

[05.04.2021] Tisíc origami jeřábů

K 31. 3. nám přibylo dalších 1000 origami jeřábů od neznámého moutnického origamisty. Tímto mu děkujeme za podporu v této výzvě 🙂

Aktuálně k 30. 3. máme 1053 origami jeřábů.

MÁME 1000 POSKLÁDANÝCH JEŘÁBŮ!

Splní se nám přání: „Ať se všichni vrátíme do školy ve zdraví.“

Děkujeme

Nejmenší poskládaný jeřáb 🙂

[21.03.2021] Tisíc origami jeřábů

MÁME 1000 POSKLÁDANÝCH JEŘÁBŮ!

Splní se nám přání: „Ať se všichni vrátíme do školy ve zdraví.“

Aktuálně k 26. 3. máme 1016 origami jeřábů.

Děkujeme a těšíme se na další.

Nejmenší poskládaný jeřáb 🙂

[16.03.2021] Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

MŠMT: OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zapis

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci dítěte,

vzhledem k mimořádným opatřením MŠMT se upravují pravidla pro Zápisy dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022 následovně:

Situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Dále upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovujeme dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část nebude nyní součástí zápisu.

Zapsat se do naší základní školy může každé dítě, které do zahájení školního roku 2021/2022 dovrší věk 6 let, tedy děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, a dále děti s odkladem povinné školní docházky.

Registrační číslo slouží pro informaci o přijetí dítěte a je shodné s číslem jednacím uvedeným na přední straně přihlášky k zápisu do 1. třídy, které Vám bude vydáno po přijetí přihlášky školou v termínu zápisu.

Podání žádosti:

Podle §37 zákona č. 500/2004Sb. je možné podání žádosti učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: s4gmidt

2. emailem na adresu: jana.kluciarova@zsamstesany.cz s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou (na adresu školy): ZŠ a MŠ Těšany, Těšany 305, 664 54, (rozhodující je datum podání na poštu)

4. osobním podáním: v obálce do schránky u vchodu do budovy ZŠ

Úřední hodiny pro osobní podání žádosti:

Pondělí a středa: 9:30 – 11:30 hodin

Kontakt: Jana Klučiarová, mobil: 602 782 985

[04.03.2021] Tisíc origami jeřábů

Aktuálně k 11. 3. máme poskládaných 342 origami jeřábů. Děkujeme a těšíme se na další.

[01.03.2021] OČR

Formulář a informce pro OČR z důvodu uzavření školského zařízení naleznete na stránkách OSSZ.https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Škola potvrzení nevydává.

Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 544 248 238

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.