Aktuality ZŠ

[26.08.2021]

Vážení rodiče,

zahajujeme školní rok tradičně 1. 9. 2021 v 7:45 před školou. Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením žádáme všechny přítomné o krytí úst a nosu.

Organizace prvního týdne:

1. 9.          – 1 hodina

2. – 3. 9. – 1. stupeň 4 hodiny

                 – 2. stupeň 5 hodin

Od 6. 9. dle rozvrhu

Povinnost nosit roušky se vztahuje na pobyt ve společných prostorech.

Testování žáků antigenními testy proběhne 1., 6., a 9. 9. 2021 vždy první hodinu. Testovat se nemusí naočkovaní po doložení potvrzení, po prodělání covid – 19 (180 dní od 1. pozitivního testu), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. (PCR ne starší 7 dní, antigen ne starší 3 dny. Všechny dokumenty musí doložit 1. 9. 2021 třídnímu učiteli.

V případě, že se žák nepodrobí povinnému testování, musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku, nemůže cvičit ve vnitřních prostorách a zpívat.

Provoz školní družiny zde: http://zsamstesany.cz/informace-sd/

                                                                                                                                                 Mgr. Lada Hrabcová, ředitelka školy

                                                                                                                                                       

[25.08.2021] Informace z jídelny

Výše stravného platného od 1. 9. 2021

 Mateřská škola

Kategoriepřes.obědsvač.CELKEMpřes. za plnou cenuoběd za plnou cenusvač. za plnou cenu
Děti do 6 let10221044156815
Děti 7 – 10 let11241146167016

Základní škola

Kategoriepřes.obědoběd za plnou cenu
Děti 7 – 10 let162470
Děti 11 – 14 let182773
Děti 15 let a více183076

Přihlášky ke stravování:

[01.07.2021] Seznamy sešitů a výtvarných pomůcek pro šk. rok 2021/2022

[30.06.2021] Sbírka pro Zš Hrušky

V dobročinné sbírce na pomoc Základní škole Hrušky, kterou v krátké době po rekonstrukci částečně zničilo tornádo se vybrala částka

52 648 Kč

Vybraný finanční dar zašleme přímo na účet školy v Hruškách, který byl pro tuto příležitost zřízen.

Všem štědrým dárcům moc děkujeme.

DĚKUJEME, že nám pomáháte pomáhat!

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Těšany

[29.06.2021] prázdninový provoz

[29.06.2021]

Vážení rodiče, milí žáci,

každoročně od vás na konci školního roku dostáváme spoustu květin a dárků, kterých si velmi ceníme a dělají nám radost.

Konec tohoto školního roku se ale nese ve znamení tragických událostí, které se staly nedaleko od nás. Proto si myslíme, že důležitější a prvořadá je pomoc lidem, které tornádo postihlo.

Učitelé naší školy zorganizovali proto na poslední den školního roku, kdy se předává vysvědčení, dobročinnou sbírku na pomoc Základní škole Hrušky, kterou v krátké době po rekonstrukci částečně zničilo tornádo. U vchodu do budovy naší školy bude umístěna kasička, do které můžete Vy nebo Vaše děti ve středu 30. 6. 2021 přispět jakoukoliv částkou. Vybraný finanční dar zašleme přímo na účet školy v Hruškách, který byl pro tuto příležitost zřízen.

Koordinátorem této akce je Jana Ostřížková, na kterou se můžete v případě dotazů obracet. Telefonní číslo (mob. ŠD): 724 955 588.

DĚKUJEME, že nám pomáháte pomáhat!

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Těšany

[15.06.2021] Výsledky voleb do školské rady

[08.06.2021]

Hodnocení za 2. pololetí šk. r. 2020/2021

Dle metodických pokynů MŠMT bude klasifikace na konci školního roku stanovena na základě:

  • hodnocení v distanční výuce – známky, odevzdávání pracovních listů a domácích úkolů, účast v online hodinách a celková aktivita při distanční výuce,
  • známek z období, kdy žáci navštěvovali prezenčně výuku ve škole,
  • výchovy, které nebyly vyučovány v plném rozsahu, budou hodnoceny souhrnnými známky za pololetí.

Průměry vypočítané v EduPage nejsou závazné a vždy zaleží na celkovém hodnocení vyučujícího.

V EduPage jsou od 8. 6. 2021 zobrazeny konečné známky, které vycházejí žákům na vysvědčení. V případě nerozhodné známky zůstává pro předběžnou informaci pouze průměr a vyučující může známku ještě upravit (např. přezkoušením, testem,…). Uzavření klasifikace proběhne k 15. 6. 2021.

[07.06.2021] Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

  • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

[03.06.2021] Poděkování sponzorům

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim sponzorům, kteří nám pomohli vytvořit pro naše žáky krásný den dětí. Vážíme si veškeré spolupráce se školou a děkujeme za vřelé přijetí a pomoc.

Lékárna Těšany, paní Mgr. Alvera Zárubová

Agromonet Těšany

Sámoška Těšany

Ovocentrum

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 725 450 728

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.