Aktuality ZŠ

[05.05.2021] Objednání obědů na týden od 10. 5.

Upozorňujeme, že je třeba dětem nahlásit obědy.

[05.05.2021] Organizace výuky od 10. 5. 2021

Dle pokynů MŠMT nastupují od 10. 5. 2021 žáci rotační výukou na I. i II. stupni.

10. 5. 2021 (lichý týden) nastupuje 1., 2., 3., 7. a 9. ročník prezenčně, 4., 5., 6. a 8. ročník bude mít povinnou distanční výuku.

17. 5. 2021 (sudý týden) nastupuje 4., 5., 6. a 8. ročník prezenčně, 1., 2., 3., 7. a 9. ročník bude mít povinnou distanční výuku.

Rozvrhy pro oba typy výuk v jednotlivých týdnech jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Provoz školy bude zajištěn dle následujícího přehledu:

S ohledem na aktuální epidemickou situaci budou dle pokynů MŠMT testováni žáci 1. stupně 1x týdně (vždy v pondělí) a žáci 2. stupně 2x týdně (vždy v pondělí a čtvrtek). V případě absence v tyto dny budou žáci testováni první den nástupu do školy. Testováni nemusí být žáci v případě, že jsou v 90 denní lhůtě od pozitivního nálezu na Covid. V takovém případě je třeba přinést potvrzení z laboratoře k nahlédnutí.

Po celou dobu vyučování musí mít žáci ochranu dýchacích cest v podobě roušky či respirátoru, pouze s výjimkou konzumace jídla a nápojů.

Lichý týden:

1. stupeň

 • V rámci dodržení vyhlášených vládních opatření, aby se nemíchaly třídní kolektivy, musíme zajistit příchod jednotlivých ročníků do školy dle následujícího časového rozvržení:

1. roč.             Po 7:20 hod. (testování), Út – Pá 7:30 hod.

2. roč.             Po 7:45 hod. (testování), Út – Pá 7:35 hod.

3. roč.             Po 7:30 hod. (testování), Út – Pá 7:40 hod.

 • Z důvodu zajištění výdeje obědů pro omezený počet strávníků bylo nutno upravit konec vyučování – bližší informace předají třídní učitelé jednotlivých ročníků.

 • Provoz školní družiny bude probíhat v samostatných skupinách dle ročníků a bude upraven následně:

1. a 2. ročník do 16:00 hod. (jak probíhá nyní včetně ranní družiny)

3. ročník do 14:30 hod.

2. stupeň

 • V rámci dodržení vyhlášených vládních opatření, aby se nemíchaly třídní kolektivy, musíme zajistit příchod jednotlivých ročníků do školy dle následujícího časového rozvržení:

7. roč.             Po a Čt 8:05 hod. (testování), Út, St, Pá 8:00 hod.

9. roč.             Po – Pá 8:05 hod.

Vyučující 1. vyuč. hodin si žáky přeberou před budovou školy a budou s nimi odcházet k testování, event. do šaten a následně do tříd.

 • Z výše uvedených důvodů bylo nutné upravit časové rozvržení vyučovacích hodin.

Výuka začne v 8:15 hod. a všechny ročníky budou mít 6 vyučovacích hodin. Z důvodu zajištění výdeje obědů pro omezený počet strávníků bylo nutno upravit konec vyučování:

7. ročník 13:45 hod. (včetně obědové pauzy), pouze v Po 12:45 hod. (bez obědové pauzy)

9. ročník 13:55 hod. (včetně obědové pauzy)

______________________________________________________________________________

Sudý týden:

1. stupeň

 • V rámci dodržení vyhlášených vládních opatření, aby se nemíchaly třídní kolektivy, musíme zajistit příchod jednotlivých ročníků do školy dle následujícího časového rozvržení:

4. roč.             Po 7:20 hod. (testování), Út – Pá 7:35 hod.

5. roč.             Po 7:20 hod. (testování), Út – Pá 7:40 hod.

 • Z důvodu zajištění výdeje obědů pro omezený počet strávníků bylo nutno upravit konec vyučování – bližší informace předají třídní učitelé jednotlivých ročníků.

 • Provoz školní družiny bude probíhat v samostatných skupinách dle ročníků a bude upraven následně:

4. ročník do 14:30 hod.

2. stupeň

 • V rámci dodržení vyhlášených vládních opatření, aby se nemíchaly třídní kolektivy, musíme zajistit příchod jednotlivých ročníků do školy dle následujícího časového rozvržení:

6. roč.             Po a Čt 8:05 hod. (testování), Út, St, Pá 8:00 hod.

8. roč.             Po – Pá 8:05 hod.

Vyučující 1. vyuč. hodin si žáky přeberou před budovou školy a budou s nimi odcházet k testování, event. do šaten a následně do tříd

 • Z výše uvedených důvodů bylo nutné upravit časové rozvržení vyučovacích hodin.

Výuka začne v 8:15 hod. a všechny ročníky budou mít 6 vyučovacích hodin. Z důvodu zajištění výdeje obědů pro omezený počet strávníků bylo nutno upravit konec vyučování:

6. ročník 13:45 hod. (včetně obědové pauzy), pouze v Čt 12:45 hod. (bez obědové pauzy)

8. ročník 13:55 hod. (včetně obědové pauzy)

více informací o testování  https://testovani.edu.cz/

[04.05.2021] Informace k testování žáků I. stupně a předškolních dětí v MŠ od 3. 5. 2021

Dle nařízení vlády ČR se děti v MŠ a žáci I. stupně ZŠ od 3. 5. 2021 budou testovat jen 1x týdně a to v pondělí. Ve čtvrtek 6. 5. 2021 se děti a žáci testovat již nebudou.

[04.05.2021] Informace k možnému otevření MŠ a II. stupně od 10. 5. 2021

Dle aktuálně uveřejňovaných informací předpokládáme otevření školy i pro všechny děti MŠ a žáků II. stupně ZŠ. Připravujeme konkrétní pokyny k provozu školy a povinnému testování.

V závislosti na aktuální pandemické situaci a pokynech MŠMT budou všechny tyto důležité informace zveřejněny na webu školy po oficiálním doručení pokynů z MŠMT.

Pro předběžné obecné informace ohledně testování žáků nabízíme k nahlédnutí tento odkaz: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

[30.04.2021] Informace o trvanlivosti Moštíků z projektu Ovoce a mléko do škol

Tento týden žáci 1. a 2. ročníku a příští týden žáci 3., 4. a 5. ročníku dostanou z projektu Ovoce a mléko do škol ovocný Moštík s datem spotřeby 3. 1. 2021. Po ověření u dodavatele jsou Moštíci vyrobení tento týden a datum spotřeby bylo natisknuté omylem špatně. Dodavatel se zaručuje za jeho čerstvost.

[19.04.2021] Provoz ZŠ ve čtvrtek 22. 4. 2021

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v obci Těšany dne 22. 4. 2021 budou mít žáci 3., 4. a 5. ročníku výuku pouze do 11:20. Pak půjdou domů.

Obědy se v tento den nevydávají.

Žáci ostatních ročníků na distanční výuce dostanou od vyučujících samostatnou práci. Online výuka také neproběhne.

Školní družina bude v tento den uzavřena.

[09.04.2021] Provoz ZŠ od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 nastoupí do školy prezenčně žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní třídy pokračují v distanční výuce (viz rozvrh lichý týden).

Od pondělí 19. 4. 2021 nastoupí prezenčně žáci 3., 4. a 5. ročníku. Ostatní pokračují v distanční výuce (viz rozvrh sudý týden).

 • Příchod žáků v den testování (pondělí a čtvrtek)

Rodiče žáků 1., 2. a 3. ročníku mají možnost dětem při testování pomoci, v takovém případě mají vstup do budovy školy ze strany vchodu do tělocvičny a testovací prostor bude vyhrazen ve výstavní místnosti.

Ostatní děti a celý 4. a 5. ročník půjdou hlavním vchodem, kde si je přeberou pověření učitelé.

Časy příchodů:

lichý týden:    

I. třída             7:20 hod.

II. třída            7:45 hod.

sudý týden:    

III. třída           7:20 hod.

IV. třída           7:45 hod.

V. třída            7:45 hod.

Pokud nastoupí žák v jiný den, než probíhá testování, bude testován v tento den.

V případě, že je dítě v 90 denní lhůtě od pozitivního nálezu na Covid, je třeba přinést potvrzení z laboratoře k nahlédnutí a dítě testováno nebude.

Poučený pedagogický pracovník Vás testem provede, doporučujeme však zhlédnutí videa a postupu na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole. Budeme testovat sadami Singclean.

Doprovod žáků je povinen mít po celou dobu ochranný respirátor, žáci musí být chráněni rouškou. Žádáme o zajištění dostatečného vybavení.

 • Příchod žáků v ostatní dny mimo testování:

lichý týden:     I. třída             7:30 hod.

                        II. třída            7:35 hod.

sudý týden      III. třída           7:30 hod.

                        IV. třída           7:35 hod.

                        V. třída            7:40 hod.

 • Obědy

Je třeba přihlásit dětem obědy přes aplikaci strava.cz, svačinky se nevydávají.

 • Školní družina

Ranní družina bude v provozu od 6:30 hod. pro nahlášené děti I. a II. třídy. I zde platí povinnost testování 2x v týdnu vždy při příchodu do školy.

Provoz školní družiny bude probíhat v samostatných skupinách dle ročníků a bude upraven následně:

1. a 2. ročník do 16:00 hod.

3. a 4. ročník do 14:30 hod.

 • Při podezření či příznaku jakékoliv nemoci ponechte dítě z preventivních důvodů doma.

V případě nepřítomnosti žáků ve vyučování (ze zdravotních důvodů nebo neúčasti na testování) budou úkoly zadávány po domluvě rodiče s vyučujícím.

Děkujeme za zodpovědný přístup a spolupráci.

Vedení školy

[08.04.2021]

Vážení rodiče,

v pondělí 12.4. nastoupí do školy prezenčně žáci 1. a 2. ročníku + předškolní děti do MŠ. Ostatní třídy pokračují v distanční výuce.

Od pondělí 19.4. nastoupí prezenčně žáci 3., 4. a 5. ročníku + předškolní děti do MŠ. Ostatní pokračují v distanční výuce.

Upozorňujeme, že je třeba dětem nahlásit obědy.

Přehled principu testování:

leták ke stažení zde

Další informace o průběhu testování a provozu školy zde najdete v pátek 9.4. Děkujeme za pochopení.

[07.04.2021] Informace ohledně znovuotevření školy od 12.4.2021

Vzhledem k možnosti otevření školy pro I. stupeň ZŠ a třídy MŠ pro předškolní děti připravujeme konkrétní pokyny k povinnému testování a provozu školy.

V závislosti na aktuální pandemické situaci a pokynech MŠMT budou všechny tyto důležité informace zveřejněny na webu školy v pátek 9.4.

Pro předběžné obecné informace ohledně testování žáků nabízíme k nahlédnutí tento odkaz: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

[07.04.2021] Klasifikace ke 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

z důvodu ukončení 3. čtvrtletí letošního školního roku Vás chceme informovat o možnosti zhlédnutí orientačních známek z jednotlivých předmětů. V SW EduPage budou vyvěšeny za 3. čtvrtletí ke dni 9. 4. 2021.

Vzhledem k současné pandemické situaci neproběhnou třídní schůzky, pokud byste však potřebovali cokoliv s vyučujícími prokonzultovat, nabízíme v týdnu 12.-16. 4. 2021 možnost konzultačních hodin. V případě Vašeho zájmu o konzultaci zkontaktujte prosím daného vyučujícího přes e-mail (http://zsamstesany.cz/zamestnanci-zs/) a vyučující si s Vámi domluví konkrétní den, čas a způsob pro individuální konzultaci.

Chtěli bychom ještě připomenout, že systém EduPage je jediným informačním prostředkem, a je tedy důležité jej průběžně sledovat. Najdete tam nejen známky, ale také upozornění na neomluvenou nepřítomnost dětí v on-line hodinách či neplnění povinností formou symbolu 😐 , nebo naopak na pochvalu v podobě 🙂 .   Zjistíte tam také další důležité informace ze strany školy ve formě zpráv.

Velice děkujeme za spolupráci v této nelehké době.

Vedení školy

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 544 248 238

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.