Informace MŠ

  • Ve výchovných plánech se rozšířeně promítají koncepční výchovné záměry školy, je nutné respektovat zvláštnosti heterogenního složení třídy a individuální potřeby dětí.
  • Nutné střídání aktivity a odpočinku, dodržovat stravovací režim.
  • Režim umožňuje především spontánní aktivity dětí, podporuje jejich samostatnost a možnost seberealizace.
  • Výchovné plány respektují i postupnou přípravu dětí na povinnou školní docházku při plnění ostatních výchovných úkolů. Budou pravidelně vyvěšovány na nástěnce pro rodiče.

Režim dne – I. třída – Myšky

7,30 – 8, 45 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
komunitní kruh
8,45 – 9, 15 Hygiena, svačina
9,15 – 9, 45 didakticky zacílené činnosti- individuální práce,dle diagnostiky a TVP
9,45 – 10,00 hygiena, příprava na pobyt venku
10,00 – 12,00 Pobyt  venku
12,00 – 12,30 Hygiena,Oběd
12,30 – 13,00 hygiena, příprava na odpočinek
13,00 – 14,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
14,30 – 16,30 hygiena, svačina, zájmové činnosti a spontánní hry dětí

Režim dne – II. třída – Kocourci

6,30 – 8, 45 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
8,45 – 9, 15 Hygiena, svačina
9,15 – 9, 45 didakticky zacílené činnosti
9,45 – 10,00 hygiena, příprava na pobyt venku
10,00 – 12,00 Pobyt  venku
12,00 – 12,30 Hygiena,Oběd
12,30 – 13,00 hygiena, příprava na odpočinek
13,00 – 14,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
14,30 – 15,00 hygiena, svačina
15,00 – 15,30 hry dětí, odchod dětí do 1. třídy

Režim dne – III. třída – Žirafky

6,30 – 8,30 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
8,30 – 9,00 Hygiena, svačina
9,00 – 9,30 didakticky zacílené činnosti
9,30 – 9,45 hygiena, příprava na pobyt venku
9,45 – 11,45 Pobyt  venku
11,45 – 12,15 Hygiena,Oběd
12,15 – 12,45 hygiena, příprava na odpočinek
12,45 – 13,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
13,30 – 14,30 hry a didakticky zacílené činnosti
14,30 – 15,30 hygiena, svačina, odchod dětí domů

Plán činnosti mateřské školy ve školním roce 2020/2021

SRPEN

26.8.  Informační schůzka rodičů

ZÁŘÍ

1.9.    Rozloučení s prvňáčky před ZŠ ( předškoláci)
15.9. Hvězdárna Ždánice ( II. + III. třída)
24.9. Dýňohrátky – akce s rodiči

ŘÍJEN

5. – 9 . 10. Četba žáků 9.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“
Sběr papíru, Zahájení sběru pomerančové kůry
10.10.        Zahájení ESS – akce s rodiči
Drakiáda – akce s rodiči
8. 10.         Vánoční focení
12. 10.       Logopedická prevence – depistáž PhDr. Petr Staníček – klinický logoped

LISTOPAD

5.11.    Divadlo Brno : „ Kocour v botách“
Den zdraví – projektový den
9. – 16.11. Četba žáků v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“
11. – 12. – 11. Konzultační hodiny pro rodiče
27. 11.  Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark

PROSINEC

4. 12. Mikulášská nadílka
7. – 11. 12. Četba žáků 7.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“
17. 12. Vánoční nadílky ve třídách
Výstava betlémů  Kovárna
Vánoční prázdniny

LEDEN

Lyžařský výcvikový kurs
Focení dětí ( předškoláků) na tablo, ročenku
Plavecký kurs
24. 1. Maškarní ples – akce s rodiči
25. – 29. 1. Četba žáků 6.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

ÚNOR

22. – 26. 2. Četba žáků 5.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

BŘEZEN

8. – 12. 3. Četba žáků 4.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“
Návštěva Místní knihovny
Návštěva 1.třídy ZŠ
Konzultační hodiny
Velikonoční dílničky v ZŠ
Ukončení ESS

DUBEN

Velikonoční dílničky
Zápis dětí do I. třídy ZŠ
Sběr starého papíru
9.4. Divadlo Brno – „Louskáček a Bonbónová víla“
19. – 23.4 . Četba žáků 3.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

KVĚTEN

10. – 14. 5. Četba žáků 2.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“
Zápis dětí do MŠ
Dílničky pro maminky
Společné focení dětí
Škola v přírodě
Výlet dětí
Sportovní den- atletika

ČERVEN

7. – 11.6. Četba žáků 1.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“
Zahradní slavnost

Hlavní prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 1.7.2021 a ukončeny v úterý 31.8.2020.
Změna a aktualizace jednotlivých akcí sledujte na hlavní nástěnce MŠ a webových stránkách MŠ.

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 544 248 238

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidt



EduPage
Přihlášení pro rodiče a žáky



Naše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.