Informace MŠ

  • Ve výchovných plánech se rozšířeně promítají koncepční výchovné záměry školy, je nutné respektovat zvláštnosti heterogenního složení třídy a individuální potřeby dětí.
  • Nutné střídání aktivity a odpočinku, dodržovat stravovací režim.
  • Režim umožňuje především spontánní aktivity dětí, podporuje jejich samostatnost a možnost seberealizace.
  • Výchovné plány respektují i postupnou přípravu dětí na povinnou školní docházku při plnění ostatních výchovných úkolů. Budou pravidelně vyvěšovány na nástěnce pro rodiče.

Režim dne – I. třída – Myšky

6.30 – 8. 45 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
komunitní kruh
8.45 – 9, 15 Hygiena, svačina
9,15 – 9, 45 didakticky zacílené činnosti- individuální práce,dle diagnostiky a TVP
9,45 – 10,00 hygiena, příprava na pobyt venku
10,00 – 12,00 Pobyt  venku
12,00 – 12,30 Hygiena,Oběd
12,30 – 13,00 hygiena, příprava na odpočinek
13,00 – 14,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
14,30 – 16,00 hygiena, svačina, zájmové činnosti a spontánní hry dětí

Režim dne – II. třída – Kocourci

7.00 – 8. 45 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
8.45 – 9, 15 Hygiena, svačina
9,15 – 9, 45 didakticky zacílené činnosti
9,45 – 10,00 hygiena, příprava na pobyt venku
10,00 – 12,00 Pobyt  venku
12,00 – 12,30 Hygiena,Oběd
12,30 – 13,00 hygiena, příprava na odpočinek
13,00 – 14,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
14,30 – 15,00 hygiena, svačina
15,00 – 15,30 hry dětí, odchod dětí do 1. třídy

Režim dne – III. třída – Žirafky

7.00 – 8. 30 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
8.30 – 9,00 Hygiena, svačina
9,00 – 9,30 didakticky zacílené činnosti
9,30 – 9,45 hygiena, příprava na pobyt venku
9,45 – 11,45 Pobyt  venku
11,45 – 12,15 Hygiena,Oběd
12,15 – 12,45 hygiena, příprava na odpočinek
12,45 – 13,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
13,30 – 14,30 hry a didakticky zacílené činnosti
14,30 – 15,00 hygiena, svačina, odchod dětí domů

Plán činnosti mateřské školy ve školním roce 2017/2018

SRPEN

29.8.  Informační schůzka rodičů

ZÁŘÍ

4.9. Rozloučení s prvňáčky před ZŠ

Výstava fotografií podmořský svět

26.9. Drakiáda

ŘÍJEN

Četba žáků 9.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

4.10. Sběr papíru

5.10. Dýňohrátky

11.10. Zahájení ESS

Požárníci v MŠ

26. – 27.10. Podzimní prázdniny

LISTOPAD

Četba žáků 8.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

3.11. Projektový týden „ Den zdraví“

9.11. Focení na vánoční album

9.11. Den zdraví

Konzultační hodiny

PROSINEC

Četba žáků 7.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

1.12. Vánoční jarmark

5.12. Mikuláš v MŠ

8.12. Divadelní představení „ Zimní pohádka “ Divadlo Bolka Polívky Brno

Výstava betlémů Kovárna

18.12. Divadlo v MŠ  „Vánočníček“

19.12. Vánoční nadílka

22.12.- 3.1. Vánoční prázdniny

LEDEN

Četba žáků 6.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

– 10.1. Focení dětí ( předškoláků) na Ročenku, tablo

–  ANTROPOS – návštěva expozice

22.1. – 26.1. Lyžařský kurz

ÚNOR

Četba žáků 5.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

5.2. – 11.2. Jarní prázdniny

18.2. Maškarní ples

Zahájení předplaveckého výcviku v Blučině

Lyžařský výcvik

BŘEZEN

Četba žáků 4.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

8.3. Divadlo v MŠ „Tetiny v lese“

Návštěva Místní knihovny

Návštěva 1.třídy ZŠ

Konzultační hodiny

Ukončení ESS

Velikonoční dílničky v ZŠ

29.3. – 30.3.  Velikonoční prázdniny

DUBEN

Četba žáků 3.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

Zápis dětí do 1.třídy ZŠ Těšany

KVĚTEN

Četba žáků 2.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

Zápis dětí do MŠ

Dílničky pro maminky

Společné focení dětí

Ukončení předpl. výcviku

28.5. – 1.6. Škola v přírodě

Výlet dětí

Sportovní den- atletika

ČERVEN

Četba žáků 1.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

Zahradní slavnost

 

Hlavní prázdniny budou zahájeny v pondělí 2.7.2018 a ukončeny v pátek 31.8.2018.

 Změna a aktualizace jednotlivých akcí sledujte na hlavní nástěnce MŠ a webových stránkách MŠ.

 

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 544 248 238

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidt
Naše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.