Informace MŠ

  • Ve výchovných plánech se rozšířeně promítají koncepční výchovné záměry školy, je nutné respektovat zvláštnosti heterogenního složení třídy a individuální potřeby dětí.
  • Nutné střídání aktivity a odpočinku, dodržovat stravovací režim.
  • Režim umožňuje především spontánní aktivity dětí, podporuje jejich samostatnost a možnost seberealizace.
  • Výchovné plány respektují i postupnou přípravu dětí na povinnou školní docházku při plnění ostatních výchovných úkolů. Budou pravidelně vyvěšovány na nástěnce pro rodiče.

Režim dne – I. třída – Myšky

7,30 – 8, 45 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
komunitní kruh
8,45 – 9, 15 Hygiena, svačina
9,15 – 9, 45 didakticky zacílené činnosti- individuální práce,dle diagnostiky a TVP
9,45 – 10,00 hygiena, příprava na pobyt venku
10,00 – 12,00 Pobyt  venku
12,00 – 12,30 Hygiena,Oběd
12,30 – 13,00 hygiena, příprava na odpočinek
13,00 – 14,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
14,30 – 16,30 hygiena, svačina, zájmové činnosti a spontánní hry dětí

Režim dne – II. třída – Kocourci

6,30 – 8, 45 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
8,45 – 9, 15 Hygiena, svačina
9,15 – 9, 45 didakticky zacílené činnosti
9,45 – 10,00 hygiena, příprava na pobyt venku
10,00 – 12,00 Pobyt  venku
12,00 – 12,30 Hygiena,Oběd
12,30 – 13,00 hygiena, příprava na odpočinek
13,00 – 14,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
14,30 – 15,00 hygiena, svačina
15,00 – 15,30 hry dětí, odchod dětí do 1. třídy

Režim dne – III. třída – Žirafky

6,30 – 8,30 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
8,30 – 9,00 Hygiena, svačina
9,00 – 9,30 didakticky zacílené činnosti
9,30 – 9,45 hygiena, příprava na pobyt venku
9,45 – 11,45 Pobyt  venku
11,45 – 12,15 Hygiena,Oběd
12,15 – 12,45 hygiena, příprava na odpočinek
12,45 – 13,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
13,30 – 14,30 hry a didakticky zacílené činnosti
14,30 – 15,30 hygiena, svačina, odchod dětí domů

Plán činnosti mateřské školy ve školním roce 2019/2020

SRPEN

29.8.  Informační schůzka rodičů

ZÁŘÍ

2.9.    Rozloučení s prvňáčky před ZŠ

26.9.  Dýňohrátky – akce s rodiči

ŘÍJEN

7. – 11. 10. Četba žáků 9.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

Sběr papíru

Zahájení sběru pomerančové kůry

10. 10.        Zahájení ESS – akce s rodiči

Drakiáda – akce s rodiči

23. 10.    Logopedická prevence – přednáška pro rodiče PhDr. Petr Staníček – klinický logoped

31. 10.     Vánoční focení

LISTOPAD

4. 11.               Divadlo v MŠ  : „ O veliké řepě“, „ Proč si s prasátkem nechtěl nikdo hrát“, „Kůzlátka a vlk“

7. 11.               Den zdraví – projektový den

11. – 15. 11.    Četba žáků v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

11. – 12. 11.     Konzultační  hodiny pro rodiče

Zahájení plaveckého výcviku

30. 11.            Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark

PROSINEC

2. 12.             Divadlo Bolka Polívky Brno – „ Zimní pohádka“

5. 12.             Mikulášská nadílka

9. – 13. 12.   Četba žáků 7.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

18. 12.           Vánoční  nadílky ve třídách

Výstava betlémů  Kovárna

Vánoční prázdniny

LEDEN

Lyžařský výcvikový kurz

Focení dětí ( předškoláků) na tablo, ročenku

19. 1.             Maškarní ples – akce s rodiči

20.– 24. 1.   Četba žáků 6.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

ÚNOR

10. – 14. 2. Četba žáků 5.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

BŘEZEN

Výukový program s drumbeny

16. – 20. 3.    Četba žáků 4.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

Návštěva Místní knihovny

Návštěva 1.třídy ZŠ

Konzultační hodiny

Velikonoční dílničky v ZŠ

Ukončení ESS

Velikonoční prázdniny

DUBEN

Zápis dětí do I. třídy ZŠ

Sběr starého papíru

20. – 24. 4 . Četba žáků 3.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

KVĚTEN

11.– 15. 5.      Četba žáků 2.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

Zápis dětí do MŠ

Dílničky pro maminky

Společné focení dětí

17. 5 – 22. 5. Škola v přírodě

Výlet dětí

Sportovní den- atletika

28.5.             Divadlo Bolka Polívky Brno – „ Dobrodružství hastrmana Tatrmana“

ČERVEN

1. – 5.6.       Četba žáků 1.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

Zahradní slavnost

 

 Hlavní prázdniny budou zahájeny ve středu 1.7.2020 a ukončeny v pondělí i  31.8.2020.

Změna a aktualizace jednotlivých akcí sledujte na hlavní nástěnce MŠ a webových stránkách MŠ.

 

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 544 248 238

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.