Informace MŠ

  • Ve výchovných plánech se rozšířeně promítají koncepční výchovné záměry školy, je nutné respektovat zvláštnosti heterogenního složení třídy a individuální potřeby dětí.
  • Nutné střídání aktivity a odpočinku, dodržovat stravovací režim.
  • Režim umožňuje především spontánní aktivity dětí, podporuje jejich samostatnost a možnost seberealizace.
  • Výchovné plány respektují i postupnou přípravu dětí na povinnou školní docházku při plnění ostatních výchovných úkolů. Budou pravidelně vyvěšovány na nástěnce pro rodiče.

Režim dne – I. třída – Myšky

7,30 – 8, 45 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
komunitní kruh
8,45 – 9, 15 Hygiena, svačina
9,15 – 9, 45 didakticky zacílené činnosti- individuální práce,dle diagnostiky a TVP
9,45 – 10,00 hygiena, příprava na pobyt venku
10,00 – 12,00 Pobyt  venku
12,00 – 12,30 Hygiena,Oběd
12,30 – 13,00 hygiena, příprava na odpočinek
13,00 – 14,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
14,30 – 16,30 hygiena, svačina, zájmové činnosti a spontánní hry dětí

Režim dne – II. třída – Kocourci

6,30 – 8, 45 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
8,45 – 9, 15 Hygiena, svačina
9,15 – 9, 45 didakticky zacílené činnosti
9,45 – 10,00 hygiena, příprava na pobyt venku
10,00 – 12,00 Pobyt  venku
12,00 – 12,30 Hygiena,Oběd
12,30 – 13,00 hygiena, příprava na odpočinek
13,00 – 14,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
14,30 – 15,00 hygiena, svačina
15,00 – 15,30 hry dětí, odchod dětí do 1. třídy

Režim dne – III. třída – Žirafky

6,30 – 8,30 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
8,30 – 9,00 Hygiena, svačina
9,00 – 9,30 didakticky zacílené činnosti
9,30 – 9,45 hygiena, příprava na pobyt venku
9,45 – 11,45 Pobyt  venku
11,45 – 12,15 Hygiena,Oběd
12,15 – 12,45 hygiena, příprava na odpočinek
12,45 – 13,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
13,30 – 14,30 hry a didakticky zacílené činnosti
14,30 – 15,30 hygiena, svačina, odchod dětí domů

Plán činnosti mateřské školy ve školním roce 2021/2022

SRPEN

24.8.  Informační schůzka rodičů

25. 8. Den otevřených dveří pro nové děti

 

ZÁŘÍ

1.9.    Rozloučení s prvňáčky před ZŠ ( předškoláci)

4.9.    Den otevřených dveří – 70. výročí MŠ

10.9.   Létající barvy – projektový den v MŠ

23.9.   Drakiáda – akce s rodiči

23.9.   Logo – depistáž v MŠ

ŘÍJEN

4.-8. 10.   Četba žáků 9.třídy v MŠ projekt „Celé Česko čte dětem“

7. 10 .  Dýňohrátky – akce s rodiči

             Sběr papíru,     Zahájení sběru pomerančové kůry        

14. 10.       Zahájení ESS – akce s rodiči

LISTOPAD

2. 11.      Trkmanka – Velké Pavlovice „STROM“ ekologie

              Den zdraví – projektový den

8. – 12. 11.  Četba žáků v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

10. 11.   Konzultační hodiny pro rodiče

11. 11. Vánoční fotografování

16. 11. MUZIKOTERAPIE  „ Indiánský příběh“

             Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark

             Předplavecký výcvik Hustopeče – předškoláci      

PROSINEC

3. 12. Mikulášská nadílka

6. – 10. 12. Četba žáků 7.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

17. 12. Vánoční nadílky ve třídách

           Výstava betlémů  Kovárna

            Vánoční prázdniny

LEDEN

Lyžařský výcvikový kurs

Focení dětí ( předškoláků) na tablo, ročenku

Maškarní ples  – akce s rodiči

24. – 28. 1. Četba žáků 6.třídy v MŠ projekt „Celé Česko čte dětem“

ÚNOR

 21. – 25. 2. Četba žáků 5.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

BŘEZEN

7. – 11. 3. Četba žáků 4.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

          Návštěva Místní knihovny

          Návštěva 1.třídy ZŠ

          Konzultační hodiny

          Velikonoční dílničky v ZŠ

          Ukončení ESS

DUBEN

18. – 22.4 . Četba žáků 3.třídy v MŠ projekt „Celé Česko čte dětem“

Zápis dětí do I. třídy ZŠ

Sběr starého papíru

KVĚTEN

9. – 13. 5. Četba žáků 2.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

            Zápis dětí do MŠ

            Dílničky pro maminky

            Společné focení dětí

            Škola v přírodě

            Výlet dětí

            Sportovní den- atletika

ČERVEN

6. – 10.6. Četba žáků 1.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

               Zahradní slavnost

Hlavní prázdniny budou zahájeny v pátek  1. 7. 2022 a ukončeny ve středu 31. 8. 2022.
Změna a aktualizace jednotlivých akcí sledujte na hlavní nástěnce MŠ a webových stránkách MŠ.

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 725 450 728

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.