Informace ŠD

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ A MŠ TĚŠANY

Pro školní rok 2021/2022  budou otevřena 2 oddělení školní družiny, přednostně budou přijati žáci nižších ročníků.                                                                           

První oddělení bude v provozu denně od 11:20-16:30h. pro žáky 1.a 2. třídy (J. Ostřížková)

Druhé oddělení bude v provozu od 12:15 – 14:30 h. pro žáky 3., 4. a 5.třídy (V. Zelinková)                                   

Ranní družina bude v provozu 6:30 – 7:30h. (nejpozdější příchod v 7.h) (P. Ondráčková)

Provoz školní družiny bude zahájen ve čtvrtek 2. 9. 2021 pro žáky, kteří přinesou řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou si vyzvednou u vychovatelky ŠD nebo na webových stránkách školy, žáci musí být přihlášeni ke stravování (oběd)!!!

INFORMACE PRO RODIČE

 1. ŠD je v provozu denně od 11:20 – 16:30 hodin (druhé oddělení do 14:30 hodin)
 2.  Měsíční poplatek za ŠD je 100,- Kč, platí se vždy měsíc dopředu převodem z účtu, číslo účtu 27-5828660247/0100, symbol pro ŠD je 5133, variabilní symbol je stejný jako na stravování (každé dítě má své číslo přiřazené). Je možné využít i půlroční či roční předplacení, další informace v kanceláři u p. Bc. J. Klučiarové
 3. Přihláška žáka do ŠD musí být řádně vyplněna a vrácena nejpozději do pátku  3. 9.2021
 4. ŠD má vlastní mobilní telefon: 724 955 588
 5.  Odhlásit dítě ze ŠD je možné na základě vyplnění formuláře, který je možno vyzvednout u vychovatelky nebo na webových stránkách
 6. Neúčast žáka ve ŠD je nutné vždy písemně omluvit do deníčku ŠD (datum – hodina odchodu ze ŠD –  podpis rodiče). Z bezpečnostních důvodů není možné žáka pustit  samostatně ze ŠD bez předchozí písemné omluvenky (nelze telefonicky!!!)
 7. O důležitých akcích budou rodiče vždy písemně informováni v deníčku ŠD

 Dítě bude do ŠD potřebovat:

1 malý deníček na omluvenky a vzkazy pro rodiče od vychovatelky (může být y loňského roku), hrníček na pití (pitný režim mají děti zajištěn formou sirupů), zástěrku na výtvarnou činnost, 1 balík papírových kapesníků, sportovní oblečení a obuv na hřiště (dle vlastního uvážení)

 

Platba školného ŠD

V souladu s vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání je stanoveno školné ve výši     100 Kč za měsíc. Školné platí žák za měsíc, v kterém byl přihlášen. Platba proběhne měsíc předem.

V případě přerušení provozu ŠD po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se školné poměrově snižuje.

ŠD je mimo provoz

Podle počtu dnů mimo provoz se vrací částka:

 • do 5 dnů – 0Kč
 • 14 dnů – 50 Kč
 • 21 dnů – 75 Kč
 • 31 dnů – 100 Kč

Číslo účtu pro platby: 27-5828660247/0100

Specifický symbol: 5133

V případě dotazů se můžete na výši měsíčních úhrad dotazovat u paní Klučiarové tel: 602 782 985, e-mail: jana.kluciarova@zsamstesany.cz

                                                                    

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 725 450 728

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.