Informace školní jídelny

Vzhledem ke zvýšení DPH od 1.1.2013 se nám zvýšily vstupní náklady potravin a energií.  Z tohoto důvodu jsme nuceni stanovit ceny stravného následovně:

 Mateřská škola

Kategorie přesnídávka oběd svačina CELKEM
Děti do 6 let
Děti 7 – 10 let

Základní škola

Kategorie přesnídávka oběd
Děti 7 – 10 let
Děti 11 – 14 let
Děti 15 let a více

Rozdělení kategorií je podle věku dítěte, kterého dosáhne do konce školního roku.

Pro zdravý rozvoj těla dítěte je nutné, aby ve školním stravování děti dostávaly doporučované výživové dávky energie a živin. Proto se každý měsíc vyplňuje  spotřební koš potravin. V tomto spotřebním koši se sleduje kolik žáci měli každý měsíc masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, luštěnin, ovoce a zeleniny a naopak, jestli neměli moc cukrů a tuků.

Placení obědů nejlépe trvalým příkazem na č. ú. 123-993600237/0100. Složenky na zaplacení obědů a přesnídávek budou vydány jen na vyžádání.

Nahlaste si, jen kdo je opravdu potřebujete. Vyhneme se tím zbytečným nákladům s tiskem, vypisováním a poplatkem na poště.

Variabilní symbol zůstává stejný, u nového strávníka sdělíme.

Specifický symbol:
stravné 5131
školné MŠ 5132 (školné 350,- Kč, nutné uhradit za všechny měsíce ve šk. roce, pokud je provoz)
školní družina 5133  (školné 100,- Kč/měsíc)

Stravné i školné se platí zálohově tzn., že do posledního dne běžného měsíce musí být uhrazeno na následující měsíc.

Odebírání stravy do jídlonosiče

Při nepřítomnosti dítěte  si můžete odebrat jídlo do jídlonosiče pouze 1. den nemoci. Výdej probíhá v době od 11,00 do 11,25 hod u výdejního okénka v jídelně ZŠ. Další dny je již bráno dítě jako cizí strávník dle vyhlášky 107/2005 Sb. §4, odst. 9  a proto je nutné platit k nákladu na potraviny ještě i věcné 14,- Kč a osobní 18,- Kč náklady. Prosím tedy o řádné odhlašování dětí den předem do 12,45 hod do sešitu v přízemí  nebo tel. 544248724 nebo na mobil i SMSkami 724760390 anebo emailem zs.tesany@email.cz.

Přihlášení nového strávníka

Pro příhlášení nového strávníka vyplňte prosím přihlášku, která je ke stažení v sekci Dokumenty a doneste ji vedení ŠJ.

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 544 248 238

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.