Informace ZŠ

Rozvrh hodin pro školní rok 2019/2020

Rozvrh hodin od 18. 11. 2019 – plavání

Časové rozvržení jednotlivých hodin a přestávek

Vyučování Přestávka
1. hodina 7:45 – 8:30 8:30 – 8:40
2. hodina 8:40 – 9:25 9:25 – 9:40
3. hodina 9:40 – 10:25 10:25 – 10:35
4. hodina 10:35 – 11:20 11:20 – 11:30
5. hodina 11:30 – 12:15 12:15 – 12:25
6. hodina 12:25 – 13:10 13:10 – 13:40
7. hodina 13:40 – 14:25 14:25 – 14:30
8. hodina 14:30 – 15:15  —

Po, st, čt – odpolední výuka – začátek hodiny -12:45.

Ukončení odpolední výuky je přizpůsobeno autobusové dopravě dojíždějících žáků.

Organizace školního roku 2019/2020

Termíny pedagogických rad

19. 11. 2019 Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
21. 1. 2020 Klasifikační porada za 1. pololetí
31. 3. 2020 Klasifikační porada za 3. čtvrtletí
16. 6. 2020 Klasifikační porada za 2. pololetí

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

17. 9. 2019 Zahajovací třídní schůzky
19. 11. 2019 Třídní schůzky a konzultace
19. 11. 2019 Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku k volbě povolání
14. 1. 2020 Třídní schůzky a konzultace
31. 3. 2020 Třídní schůzky a konzultace
9. 6. 2020 Třídní schůzky a konzultace

Dny otevřených dveří:

21. 1. 2020 Den otevřených dveří (pro rodiče budoucích žáků 1. třídy)
16. 6. 2020 Den otevřených dveří (pro rodiče a žáky budoucí 6. třídy)

30. 1. 2020    Vydání výpisů z vysvědčení (1.pololetí)
30. 6. 2020   Vydání vysvědčení (2.pololetí)

21. 4. 2020     Zápis žáků do I. třídy

Prázdniny

  • 29. – 30. 10. 2019 ………………. Podzimní prázdniny
  • 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 ……. Vánoční prázdniny
  • 31. 1. 2020 ………………….. ……Pololetní prázdniny
  • 17. 2. – 23. 2. 2020 …………… Jarní prázdniny
  • 9. 4. 2020. ……………………….. Velikonoční prázdniny
  • 1. 7. – 31. 8. 2020 ……………… Hlavní prázdniny

 
Pondělí 1. 9. 2020 – začátek školního roku 2020/2021

Plán činnosti školy ve školním roce 2019/2020

ZÁŘÍ

2. 9. Slavnostní zahájení školního roku
Zahájení činnosti žákovského parlamentu
10. 9. Focení prvňáků
12. – 13. 9. Adaptační program, 6. ročník    –   Musilová
17. 9. Zahajovací třídní schůzky
19. 9. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník   –    Ziaťko
24. 9. Minifotbal Měnín – 7. – 9. ročník    –   Chaloupková
24. – 25. 9. Vlastivědný výlet do Prahy – 5. ročník    –   Skočovská
25. 9. Sběr starého papíru    –   Majer, Zahradníčková

ŘÍJEN

1. 10. Zahájení činnosti zájmových útvarů
1. 10. Zahájení sběru pomerančové kůry
7. – 11. 10. Celé Česko čte dětem – žáci IX. třídy čtou dětem v MŠ. – Vévarová
17. 10. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník – Ziaťko
22. 10. Drakiáda – akce ŠD s MŠ a o. s. Těšánek – Ostřížková, Neugebauerová
23. 10. Florbal starších dívek – okrskové kolo, Těšany, dívky 6. – 9. ročník – Hochman
24. 10. Vida centrum Brno, 8. r. – Zahradníčková
24. 10. Hvězdárna a planetáriu Brno, 9. r. – Hochman
24. 10. Beseda v Brně Jak se nestát obětí sociálních sítí, 6. – 7. r. – Musilová, Vévarová

LISTOPAD

1. 11. Pravěk Moravy – 6. ročník – Ziaťko
7. 11. Den zdraví – projektový den – Kučerková, Vévarová, Ziaťko
11. – 15.11. Celé Česko čte dětem – žáci VIII. třídy čtou dětem v MŠ. – Vévarová
13. 11. Volba povolání – návštěva Úřadu práce Brno pro 9. ročník – Hochman
15. 11. Šplh Židlochovice – Chaloupková
19. 11. Třídní schůzky a schůzka s rodiči žáků 9. ročníku k volbě povolání
21. 11. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník – Ziaťko
Vánoční fotografování
22. 11. Florbal Těšany – Hochman
29. 11. Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark – Kučerková, Petulová

PROSINEC

5. 12. Mikulášská nadílka – Hochman
9. – 13.12. Celé Česko čte dětem – žáci VII. třídy čtou dětem v MŠ. – Vévarová
Zahájení plaveckého výcviku – 2. a 3. ročník – Komínková, Petulová
12. 12. Etické dílny – 4. a 6. ročník – Ziaťko
19. 12. Vánoční besídky ve třídách
19. 12. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník
20. 12. Vánoční Brno – výlet na výstavy a trhy do Brna, představení v Divadle Reduta – Vévarová, Petulová

 LEDEN

14. 1. Třídní schůzky
15. 1. Etické dílny – 4. a 6. ročník – Ziaťko
Bruslím, bruslíš, bruslíme – Dambořice – Chaloupková
21. 1. Den otevřených dveří – Hrabcová, Ptáková
Lyžařský výcvikový kurz – I. stupeň – Skočovská
16.1 Planeta Země – Kolumbie, multiprojekce, kino Scala Brno, 8. a 9. třída – Hochman
20. – 24.1. Celé Česko čte dětem – žáci VI. třídy čtou dětem v MŠ. – Vévarová
23. 1. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník – Ziaťko

 

ÚNOR

6. 2. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník
6.2 Recitační soutěž – školní kolo – Vévarová
10. – 14.2. Celé Česko čte dětem – žáci V. třídy čtou dětem v MŠ. – Skočovská
Maškarní karneval – Ostřížková
26.2. v 17:30 Rodičovská kavárna: Výchova digitálních dětí
Bruslím, bruslíš, bruslíme – Dambořice – Chaloupková
Planetárium
Divadlo Radost – Petulová

BŘEZEN

16. – 20.3. Celé Česko čte dětem – žáci IV. třídy čtou dětem v MŠ. – Mlejnek
15. – 20. 3. Lyžařský výcvikový kurz – II. stupeň – Hrabcová
Recitační soutěž – okresní kolo v Ivančicích
Matematický klokan- školní kolo soutěže – Hochman
Návštěva MŠ v I. třídě ZŠ – Kučerková
11.3. Halový fotbal Šlapanice – Chaloupková
11.3. Spalovna, Brno – Líšeň, 6. ročník – Musilová + Zahradníčková
19. 3. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník
Výchovný koncert – Kučerková
25.3. Etické dílny – 4. a 6. ročník – Ziaťko
31. 3. Třídní schůzky a konzultace

DUBEN

21. 4. Zápis dětí MŠ do I. třídy ZŠ – Komínková, Neugebauerová
Den země – projektová výuka I. a II. stupeň
Sběr starého papíru – Majer, Zahradníčková
Zasazení stromu – akce ke Dnu Země, 1. a 9. třída – Hochman, Kučerková
6. 4. Drogová kriminalita, 8. a 9. ročník – Vévarová
7. 4. Mokerská laťka Mokrá – Chaloupková
16. 4. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník – Ziaťko
16. 4. Minifotbal Měnín – Chaloupková
17. 4. Planeta Země – Senegal, multiprojekce, kino Scala Brno, 8. a 9. třída – Hochman
20. – 24.4. Celé Česko čte dětem – žáci III. třídy čtou dětem v MŠ – Petulová
Dukovany + Dalešice, 8. + 9. ročník, – Zahradníčková + Musilová

KVĚTEN

ČERVEN

30. 6. Slavnostní zakončení školního roku

V průběhu školního roku budou probíhat další akce: Matematické, jazykové, výtvarné a sportovní soutěže; kulturní akce (výstavy, divadelní představení a koncerty, hudební vystoupení žáků); celoroční projekt pro žáky Celé Česko čte dětem, výukové programy ve Hvězdárně a planetáriu Brno, Recyklohraní a další akce.

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 544 248 238

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidt
Naše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.