Informace ZŠ

Rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018

nový rozvrh hodin platný od pondělí 26. 2. 2018

Časové rozvržení jednotlivých hodin a přestávek

Vyučování Přestávka
1. hodina 7:45 – 8:30 8:30 – 8:40
2. hodina 8:40 – 9:25 9:25 – 9:40
3. hodina 9:40 – 10:25 10:25 – 10:35
4. hodina 10:35 – 11:20 11:20 – 11:30
5. hodina 11:30 – 12:15 12:15 – 12:25
6. hodina 12:25 – 13:10 13:10 – 13:40
7. hodina 13:40 – 14:25 14:25 – 14:30
8. hodina 14:30 – 15:15  —

Po, st, čt – odpolední výuka – začátek hodiny -12:45.

Ukončení odpolední výuky je přizpůsobeno autobusové dopravě dojíždějících žáků.

Organizace školního roku 2017/2018

Termíny pedagogických rad

28. 8. 2017    Zahajovací provozní porada
28. 8. 2017    Školení z předpisů BOZP
29. 8. 2017    Zasedání školské rady
4.  9. 2017      Zahájení školního roku
14. 11. 2017     Klasifikační porada za 1.čtvrtletí
23. 1. 2018     Klasifikační porada za 1.pololetí
23. 1. 2018     Den otevřených dveří ( pro rodiče budoucích žáků 1. třídy)
24. 4. 2018     Klasifikační porada za 3.čtvrtletí
19. 6. 2018    Klasifikační porada za 2.pololetí
19. 6. 2018    Den otevřených dveří ( pro rodiče a žáky budoucí 6. třídy )

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

19. 9. 2017   Třídní schůzka
14. 11. 2017   Třídní schůzka a konzultace
14. 11. 2017   Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku (volba povolání)
16. 1. 2018    Hovorové hodiny
24. 4. 2018   Třídní schůzka a konzultace
12. 6. 2018   Hovorové hodiny

31. 1. 2018    Vydání výpisů z vysvědčení (1.pololetí)
29. 6. 2018   Vydání vysvědčení (2.pololetí)

10. 4. 2018     Zápis žáků do I. třídy

Prázdniny

26. – 27. 10. 2017                        Podzimní prázdniny
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018            Vánoční prázdniny
2. 2. 2018                                Pololetní prázdniny
5. 2.  – 11. 2. 2018                      Jarní prázdniny
29.3. – 30. 3. 2018                       Velikonoční prázdniny
30.6. – 2. 9. 2018                        Hlavní prázdniny

pondělí 3. 9. 2018 – začátek školního roku 2018/2019

 

Plán činnosti školy ve školním roce 2017/2018

ZÁŘÍ

4.9  Slavnostní zahájení školního roku

18.9.  Zahájení činnosti žákovského parlamentu

19.9  Zahajovací třídní schůzky

26.9  Drakiáda – akce ŠD s MŠ a o.s.Těšánek

 

ŘÍJEN

2.10.  Zahájení činnosti zájmových útvarů

3.10.  Vlastivědný výlet do Prahy  5. ročník

4.10.  Sběr starého papíru

5.10. Dýňohrátky – akce MŠ

13.10.   Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník

20.10.   Kloboukový den ve škole

24.10.  Florbal starších dívek – okrskové kolo, Těšany, dívky 6. – 9. ročník

 

LISTOPAD

2.11.  Pavilon Anthropos, Brno, program Vítejte u neandrtálců, 6. a 8. ročník

3.11.  Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník

9.11.  Den zdraví – projektový den

10.11.  Vánoční fotografování

14.11.  Třídní schůzky a schůzka s rodiči žáků 9. ročníku k volbě povolání

18.11.  Setkání bývalých žáků školy

21.11.  Volba povolání – přednáška Úřadu práce Brno pro 9. ročník

22.11.  Florbal mladších dívek – okresní finále, Těšany, dívky 4. – 8. ročník

 

PROSINEC

1.12.  Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark

5.12.  Mikulášská nadílka

8.12.  Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník

12.12.  Vánoční Brno – výlet na výstavy a trhy do Brna

12.12.  Vánoční Brno a představení Čert a Káča v Divadle Bolka Polívky I. stupeň

Vánoční dílny – výroba vánoční dekorace

22.12.  Vánoční besídky ve třídách

 

 LEDEN

Bruslím, bruslíš, bruslíme – Dambořice

16.1. Den otevřených dveří

16.1. Třídní schůzky

22.1. Lyžařský výcvikový kurz

29.1. „Klára 3847- aneb příliš mnoho hvězd“, Divadlo Bolka Polívky, téma Osvětim, 8. a 9. ročník

 

ÚNOR

Zahájení plaveckého výcviku – Hustopeče, 2. – 4. ročník

Lyžařský výcvikový kurz – sportovní areál Němčičky, 1. – 5. ročník

Maškarní karneval – akce MŠ

15.2. Planeta Země – Brazílie, přednáška Bílý dům Brno, 6. – 8. ročník

28.2. Tři mušketýři, Divadlo Bolka Polívky Brno, 6. a 7. ročník

 

BŘEZEN

Recitační soutěž Jarní meditace – školní kolo

Matematický klokan– školní kolo soutěže

Matematická olympiáda– školní kolo soutěže

Dům Přírody Moravský kras – vzdělávací program pro II. stupeň

Návštěva MŠ v ZŠ

Velikonoční dílny pro rodiče s dětmi

Den otevřených dveří – výroba velikonoční dekorace, prohlídka školy

 

DUBEN

Den země – vzdělávací program ve VIDA centru Brno

10.4. Zápis dětí do 1. třídy

Sběr starého papíru

Zasazení stromu – akce ke Dnu Země, 1. a 9. třída

 

KVĚTEN

Výměnný pobyt – návštěva Slovinska a spřátelené ZŠ v Ruši

28.5. – 1. 6. Škola v přírodě – Rekreační středisko Zubří

Slavnost slabikáře – pasování prvňáků na čtenáře, 1. třída

Planeta Země – Myanmar, přednáška Bílý dům Brno, 8. a 9. třída

 

ČERVEN

1.6. Den dětí

Den otevřených dveří – pro rodiče žáků 5. ročníků z okolních obcí

Pasování předškoláků na prvňáčky

Přijetí nejlepších žáků u pana starosty

Hurá na prázdniny – výlet ŠD

29.6. Slavnostní zakončení školního roku

 

V průběhu školního roku budou probíhat další akce: Matematické, jazykové, výtvarné a sportovní soutěže; kulturní akce (výstavy, divadelní představení a koncerty, hudební vystoupení žáků); celoroční projekt pro žáky Celé Česko čte dětem, výukové programy ve Hvězdárně a planetáriu Brno, Recyklohraní a další akce.

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 544 248 238

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidt
Naše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.