Informace ZŠ

Rozvrh hodin pro školní rok 2020/2021

Rozvrh hodin platný od 5.10. 2020 

Časové rozvržení jednotlivých hodin a přestávek

Vyučování Přestávka
1. hodina 7:45 – 8:30 8:30 – 8:40
2. hodina 8:40 – 9:25 9:25 – 9:40
3. hodina 9:40 – 10:25 10:25 – 10:35
4. hodina 10:35 – 11:20 11:20 – 11:30
5. hodina 11:30 – 12:15 12:15 – 12:25
6. hodina 12:25 – 13:10 13:10 – 13:40
7. hodina 13:40 – 14:25 14:25 – 14:30
8. hodina 14:30 – 15:15  —

odpolední výuka – začátek hodiny – 11:50 nebo 12:45

Ukončení odpolední výuky je přizpůsobeno autobusové dopravě dojíždějících žáků.

Organizace školního roku 2020/2021

Termíny pedagogických rad

24. 8. 2020 Zahajovací provozní porada

31. 8. 2020 Školení z předpisů BOZP

1. 9. 2020 Zahájení školního roku

24. 11. 2020 Klasifikační porada za 1. čtvrtletí

19. 1. 2021 Klasifikační porada za 1. pololetí

30. 3. 2021 Klasifikační porada za 3. čtvrtletí

15. 6. 2021 Klasifikační porada za 2. pololetí

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

22. 9. 2020 Třídní schůzky – Informační schůzka pro rodiče – jídelna

24. 11. 2020 Třídní schůzky

24. 11. 2020 Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku (volba povolání)

12. 1. 2021 Třídní schůzky a hovorové hodiny

30. 3. 2021 Třídní schůzky

8. 6. 2021 Třídní schůzky a hovorové hodiny

28. 1. 2021 Vydání výpisů z vysvědčení (1. pololetí)

30. 6. 2021 Vydání vysvědčení (2. pololetí)

Dny otevřených dveří:

19. 1. 2021 Den otevřených dveří (pro rodiče budoucích žáků 1. třídy)
15. 6. 2021 Den otevřených dveří (pro rodiče a žáky budoucí 6. třídy)

28. 1. 2021    Vydání výpisů z vysvědčení (1.pololetí)
30. 6. 2021   Vydání vysvědčení (2.pololetí)

20. 4. 2021     Zápis žáků do I. třídy

Prázdniny

29. – 30. 10. 2020 ………………. Podzimní prázdniny

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 ……. Vánoční prázdniny

29. 1. 2021 ………………….. ……Pololetní prázdniny

22. 2. – 28. 2. 2021 …………… Jarní prázdniny

1. 4. 2021 ……………………….. Velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2021 ……………… Hlavní prázdniny

 
Úterý 1. 9. 2021 – začátek školního roku 2020/2021

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 544 248 238

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.