Informace ZŠ

Rozvrh hodin pro školní rok 2018/2019

Časové rozvržení jednotlivých hodin a přestávek

Vyučování Přestávka
1. hodina 7:45 – 8:30 8:30 – 8:40
2. hodina 8:40 – 9:25 9:25 – 9:40
3. hodina 9:40 – 10:25 10:25 – 10:35
4. hodina 10:35 – 11:20 11:20 – 11:30
5. hodina 11:30 – 12:15 12:15 – 12:25
6. hodina 12:25 – 13:10 13:10 – 13:40
7. hodina 13:40 – 14:25 14:25 – 14:30
8. hodina 14:30 – 15:15  —

Po, st, čt – odpolední výuka – začátek hodiny -12:45.

Ukončení odpolední výuky je přizpůsobeno autobusové dopravě dojíždějících žáků.

Organizace školního roku 2018/2019

Termíny pedagogických rad

27. 8. 2018 Zahajovací provozní porada
31. 8. 2018 Školení z předpisů BOZP
3. 9. 2018 Zahájení školního roku
20. 11. 2018 Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
22. 1. 2019 Klasifikační porada za 1. pololetí
22. 1. 2019 Den otevřených dveří (pro rodiče budoucích žáků 1. třídy)
9. 4. 2019 Klasifikační porada za 3. čtvrtletí
18. 6. 2019 Klasifikační porada za 2. pololetí
18. 6. 2019 Den otevřených dveří (pro rodiče a žáky budoucí 6. třídy)

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

18. 9. 2018 Třídní schůzky
20. 11. 2018 Třídní schůzky a konzultace
20. 11. 2018 Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku (volba povolání)
15. 1. 2019 Třídní schůzky a hovorové hodiny
9. 4. 2019 Třídní schůzky a konzultace
11. 6. 2019 Třídní schůzky a hovorové hodiny

31. 1. 2019    Vydání výpisů z vysvědčení (1.pololetí)
28. 6. 2019   Vydání vysvědčení (2.pololetí)

2. 4. 2019     Zápis žáků do I. třídy

 

 

Prázdniny

  • 29. – 30. 10. 2018 ……………. Podzimní prázdniny
  • 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 ……… Vánoční prázdniny
  • 1. 2. 2019 …………………… Pololetní prázdniny
  • 11. 2. – 17. 2. 2019 ………….. Jarní prázdniny
  • 18. 4. 2019 ………………….. Velikonoční prázdniny
  • 29. 6. – 1. 9. 2019 …………… Hlavní prázdniny

 
Pondělí 2. 9. 2019 – začátek školního roku 2019/2020

 

Plán činnosti školy ve školním roce 2018/2019

ZÁŘÍ

3. 9. Slavnostní zahájení školního roku
17. 9 Zahájení činnosti žákovského parlamentu
18. 9. Zahajovací třídní schůzky
21. 9. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník
24. 9. Drakiáda – akce ŠD s MŠ a o. s. Těšánek
25. 9. Minifotbal Měnín – 7. – 9. ročník
25. 9. Vlastivědný výlet do Prahy – 5. ročník

 

ŘÍJEN

1. 10. Zahájení činnosti zájmových útvarů
4. 10. Dýňohrádky – akce MŠ
Požárníci v MŠ
Halloween ve ŠD – strašidelné tvoření, diskotéka
8. – 12. 10. Celé Česko čte dětem – žáci IX. třídy čtou dětem v MŠ.
10. 10. Sběr starého papíru
10. 10. Zahájení edukačních kroužků v MŠ (ESS)
17. 10. Praštěné pohádky, Divadlo Radost I. stupeň
19. 10. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník
Florbal starších dívek – okrskové kolo, Těšany, dívky 6. – 9. ročník
22. 10. „Jak se efektivně učit“ – přednáška Brno, 8. a 9. ročník
24. 10. Vstupy do škol – projektová výuka: „Bohatství našeho národa“
25. 10. Vstupy do škol – projektová výuka: „Bohatství našeho národa“
26. 10. „(Ne)Slavné osmičky našeho národa“ – projektový den

 

LISTOPAD

5. – 9. 11. Projektový týden v MŠ Den zdraví
7. 11. Život ježka, Trkmanka Velké Pavlovice – ekologický program pro MŠ
8. 11. Den zdraví – projektový den
Bramboriáda ve ŠD – týden s bramborami
12. – 16. 11. Celé Česko čte dětem – žáci VIII. třídy čtou dětem v MŠ.
14. 11. Volba povolání – přednáška Úřadu práce Brno pro 9. ročník
20. 11. Třídní schůzky a schůzka s rodiči žáků 9. ročníku k volbě povolání
Florbal mladších dívek – okresní finále, Těšany, dívky 4. – 8. ročník
23. 11. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník
26. 11. Vánoční fotografování
29. 11. Vánoční dílny ve škole – I. stupeň (s rodiči)
30. 11. Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark

 

PROSINEC

5. 12. Mikulášská nadílka
Výstava betlémů – Kovárna Těšany – MŠ
10. – 14. 12. Celé Česko čte dětem – žáci VII. třídy čtou dětem v MŠ.
12. 12. Vánoční Brno – výlet na výstavy a trhy do Brna
12. 12. Vánoční Brno a představení v Divadle Bolka Polívky I. stupeň
12. 12. Vánoční Brno a návštěva Technického muzea II. stupeň
13. 12. Etické dílny – 4. a 6. ročník
14. 12. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník
Vánoční vyrábění ve ŠD se Zahradnickou školou Rajhrad
19. 12. Vánoční nadílka v MŠ a ŠD
21. 12. Vánoční besídky ve třídách

 

 LEDEN

4. 1. Etické dílny – 4. a 6. ročník
8. 1. Planeta Země – Myanmar, multiprojekce Bílý dům Brno, 6. – 8. ročník
9. 1. Zahájení plaveckého výcviku – 2. a 3. ročník
Zahájení plaveckého kurzu MŠ, Hustopeče
Fotografování v MŠ na Ročenku – předškoláci
10. 1. Etické dílny – 4. a 6. ročník
Bruslím, bruslíš, bruslíme – Dambořice
Zimní sporty se ŠD – bruslení na místním kluzišti za Orlovnou
14. – 18. 1. Celé Česko čte dětem – žáci VI. třídy čtou dětem v MŠ.
15. 1. Třídní schůzky
22. 1. Den otevřených dveří
25. 1. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník
Lyžařský výcvikový kurz – I. stupeň

 

ÚNOR

4. 2. Ferda mravenec, Divadlo Bolka Polívky Brno – MŠ
8. 2. „Jak vyhrát boj s prokrastinací“, přednáška Brno, 6. a 7. ročník
18. – 22. 2. Celé Česko čte dětem – žáci V. třídy čtou dětem v MŠ.
22. 2. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník
24. 2. Maškarní karneval – akce v MŠ
Masopust ve ŠD
Lyžařský výcvikový kurz – MŠ
Lyžařský výcvikový kurz – II. stupeň

 

BŘEZEN

11. – 15. 3. Celé Česko čte dětem – žáci IV. třídy čtou dětem v MŠ.
Recitační soutěž – školní kolo
Matematický klokan- školní kolo soutěže
Návštěva Obecní knihovny – MŠ
Návštěva MŠ v I. třídě ZŠ
Naše obec – Maryša, Korok – beseda ve ŠD
Velikonoční dílny pro rodiče s dětmi – I. stupeň a MŠ
22. 3. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník
Výchovný koncert Husak quartet
Ukončení činnosti ESS (edukačních kroužků) v MŠ

 

DUBEN

2. 4. Zápis dětí MŠ do I. třídy ZŠ
9. 4. 2019 Třídní schůzky a konzultace
8. – 12. 4. Celé Česko čte dětem – žáci III. třídy čtou dětem v MŠ.
10. 4. Ferda mravenec – Trkmanka Velké Pavlovice – ekologický program pro MŠ
Den země – projektová výuka I. a II. stupeň
Den Země ve ŠD
Velikonoční tvoření ve ŠD
Sběr starého papíru
Zasazení stromu – akce ke Dnu Země, 1. a 9. třída
Geologická olympiáda
26. 4. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník

 

KVĚTEN

Zápis dětí do MŠ
Dílničky pro maminky – akce v MŠ
Výlet dětí MŠ
Sportovní den (atletika) v MŠ
Den matek ve ŠD – vyrábění dárků
Dopravní výchova ve ŠD
10. 5. Planeta Země – Kolumbie, multiprojekce, kino Scala Brno, 8. a 9. třída
Výměnný pobyt – návštěva Slovinska a spřátelené ZŠ v Ruši
13. – 17. 5. Celé Česko čte dětem – žáci II. třídy čtou dětem v MŠ.
24. 5. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník
27. 5. – 31. 5. Škola v přírodě – Rekreační středisko Zubří
Slavnost slabikáře – pasování prvňáků na čtenáře, 1. třída
31. 5. Den dětí

 

ČERVEN

10. – 14. 6. Celé Česko čte dětem – žáci I. třídy čtou dětem v MŠ.
11. 6. 2019 Třídní schůzky a hovorové hodiny
14. 6. Angličtina s rodilým mluvčím – výuka 6. – 9. ročník
18. 6. Den otevřených dveří – pro rodiče žáků 5. ročníků z okolních obcí
Šipkovaná ve ŠD
Hurá na prázdniny – výlet ŠD
Pasování předškoláků na prvňáčky
Přijetí nejlepších žáků u pana starosty
28. 6. Slavnostní zakončení školního roku

 

V průběhu školního roku budou probíhat další akce: Matematické, jazykové, výtvarné a sportovní soutěže; kulturní akce (výstavy, divadelní představení a koncerty, hudební vystoupení žáků); celoroční projekt pro žáky Celé Česko čte dětem, výukové programy ve Hvězdárně a planetáriu Brno, Recyklohraní a další akce.

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 544 248 238

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidt
Naše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.