Informace ZŠ

Rozvrh hodin pro školní rok 2021/2022

Rozvrhy tříd pro šk. r. 2021-22

Časové rozvržení jednotlivých hodin a přestávek

Vyučování Přestávka
1. hodina 7:45 – 8:30 8:30 – 8:40
2. hodina 8:40 – 9:25 9:25 – 9:40
3. hodina 9:40 – 10:25 10:25 – 10:35
4. hodina 10:35 – 11:20 11:20 – 11:30
5. hodina 11:30 – 12:15 12:15 – 12:25
6. hodina 12:25 – 13:10 13:10 – 13:40
7. hodina 13:40 – 14:25 14:25 – 14:30
8. hodina 14:30 – 15:15  —

odpolední výuka – začátek hodiny – 11:50 nebo 12:45

Ukončení odpolední výuky je přizpůsobeno autobusové dopravě dojíždějících žáků.

Organizace školního roku 2021/2022

Termíny pedagogických rad

24. 8. 2021 Zahajovací provozní porada

31. 8. 2021 Školení z předpisů BOZP

1. 9. 2021 Zahájení školního roku

23. 11. 2021 Klasifikační porada za 1. čtvrtletí

18. 1. 2022 Klasifikační porada za 1. pololetí

29. 3. 2022 Klasifikační porada za 3. čtvrtletí

14. 6. 2022 Klasifikační porada za 2. pololetí

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

21. 9. 2021 Třídní schůzky – Informační schůzka pro rodiče – jídelna

23. 11. 2021 Třídní schůzky

23. 11. 2021 Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku (volba povolání)

11. 1. 2022 Třídní schůzky a hovorové hodiny

29. 3. 2022 Třídní schůzky

14. 6. 2022 Třídní schůzky a hovorové hodiny

31. 1. 2022 Vydání výpisů z vysvědčení (1. pololetí)

30. 6. 2022 Vydání vysvědčení (2. pololetí)

Dny otevřených dveří:

18. 1. 2022 Den otevřených dveří (pro rodiče budoucích žáků 1. třídy)
14. 6. 2022 Den otevřených dveří (pro rodiče a žáky budoucí 6. třídy)

31. 1. 2022    Vydání výpisů z vysvědčení (1.pololetí)
30. 6. 2022   Vydání vysvědčení (2.pololetí)

19. 4. 2022    Zápis žáků do I. třídy

Prázdniny

27. – 29. 10. 2021 ………………. Podzimní prázdniny

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 ……. Vánoční prázdniny

4. 2. 2022 …………………………Pololetní prázdniny

7. 3. – 13. 3. 2022 ……………. Jarní prázdniny

14. 4. 2022 ……………………….. Velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2022 ……………… Hlavní prázdniny

 
Čtvrtek 1. 9. 2021 – začátek školního roku 2022/2023

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 725 450 728

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.