Informace ZŠ

Rozvrh hodin pro školní rok 2022/2023

rozvrh hodin 22-23

Časové rozvržení jednotlivých hodin a přestávek

Vyučování Přestávka
1. hodina 7:45 – 8:30 8:30 – 8:40
2. hodina 8:40 – 9:25 9:25 – 9:40
3. hodina 9:40 – 10:25 10:25 – 10:35
4. hodina 10:35 – 11:20 11:20 – 11:30
5. hodina 11:30 – 12:15 12:15 – 12:25
6. hodina 12:25 – 13:10 13:10 – 13:40
7. hodina 13:40 – 14:25 14:25 – 14:30
8. hodina 14:30 – 15:15  —

odpolední výuka – začátek hodiny –  12:45 po páté vyučovací hodině

13:40 po šesté vyučovací hodině

Ukončení odpolední výuky je přizpůsobeno autobusové dopravě dojíždějících žáků.

Organizace školního roku 2022/2023

Termíny pedagogických rad

24. 8. 2022 Zahajovací provozní porada

31. 8. 2022 Školení z předpisů BOZP

1. 9. 2022 Zahájení školního roku

15. 11. 2022 Klasifikační porada za 1. čtvrtletí

24. 1. 2023 Klasifikační porada za 1. pololetí

18. 4. 2023 Klasifikační porada za 3. čtvrtletí

20. 6. 2023 Klasifikační porada za 2. pololetí

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

20. 9. 2022 Třídní schůzky – Informační schůzka pro rodiče – jídelna

15. 11. 2022 Třídní schůzky

23. 11. 2022 Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku (volba povolání)

24. 1. 2023 Třídní schůzky a hovorové hodiny

29. 3. 2023 Třídní schůzky

7. 6. 2023 Třídní schůzky a hovorové hodiny

31. 1. 2023 Vydání výpisů z vysvědčení (1. pololetí)

30. 6. 2023 Vydání vysvědčení (2. pololetí)

Dny otevřených dveří:

31. 1. 2022    Vydání výpisů z vysvědčení (1.pololetí)

30. 6. 2022   Vydání vysvědčení (2.pololetí)

12. 4. 2023    Zápis žáků do I. třídy

Prázdniny

26. – 27. 10. 2022 ………………. Podzimní prázdniny

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 ……. Vánoční prázdniny

3. 2. 2023 …………………………Pololetní prázdniny

13. 3. – 17. 3. 2023 ……………. Jarní prázdniny

6. 4. 2023 ……………………….. Velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2023 ……………… Hlavní prázdniny

 
Pondělí 4. 9. 2023 – začátek školního roku 2023/2024

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 725 450 728

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.