Mateřská škola

Mateřská škola Těšany pracuje podle vzdělávacího programu Kostičky, který naleznete v části Dokumenty.

MŠ nabízí rodičům:

  • Možnost věnovat se práci a zaměstnání a nemít obavy o své dítě.
  • Laskavé slovo, toleranci a empatii.
  • Zajišťujeme pravidelnou logopedickou péči pro děti v budově MŠ
  • Možnost přípravy předškoláků do 1.třídy za účasti rodičů EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY.

MŠ nabízí dětem:

  • Lásku, pocit důvěry, kamarádství. Dále čas, laskavost, klid, humor a úsměv, pohodu, pocit bezpečí, než přijde maminka.
  • Možnost si hrát, tvořit, učit se komunikovat a spolupracovat.

MŠ připravuje pro děti tyto aktivity:

Krom každodenních nabídkových činností dle TVP

  • dopoledne s keramikou, flétnou, angličtinou. Předplavecký   výcvik, lyžařský výcvik, počítačové programy pro předškoláky, přípravu předškolních dětí do 1. třídy za účasti rodičů – EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY, logopedickou prevenci za asistence logopedického asistenta a klinického logopeda
  • Kulturní představení v MŠ nebo v Divadle Bolka Polívky v Brně.
  • Zábavné akce s rodiči ( maškarní ples, Drakiáda, Dýňohrátky, Zahradní slavnost, Dílničky)
  • letní školu v přírodě

MŠ je vybavena rozlehlou zahradou se zajímavými hracími prvky, dopravním hřištěm, brouzdalištěm.

Historie

Mateřská škola má v naší obci dlouhou tradici. Své první sídlo našla MŠ v budově bývalého kláštera Chudých školských sester. Provoz byl zahájen v jednom oddělení s celodenní péčí 26.9.1950. Školní budova měla 6 místností: hernu, učebnu, ložnici, kuchyni a jídelnu, prádelnu s komorou. Zpočátku navštěvovalo MŠ málo dětí, a nepravidelně z důvodů vyčkávacího stanoviska rodičů k novému zařízení. Během roku si však škola získala důvěru, a byla až přeplněná, zvláště v době pilných polních prací. Na počátku roku – 18 dětí a na konci škol. roku – 54 dětí. Zde sídlila až do roku 1982, kdy byla dokončena v akci Z dnešní budova, ve které byl zahájen provoz 1.9.1982.

Naše mateřská škola je nedílnou součástí základní školy, se kterou byla 1.1.2003 sloučena. Dnešní MŠ prošla na podzim v roce 2003 generální opravou, díky níž se budova změnila v moderní zařízení. Budova mateřské školy již zdálky vypadá jako by byla poskládaná ze žlutých a oranžových kostiček. Část budovy – žluté kostky – je využito pro zdravotnické zařízení. Oranžové kostky slouží naší mateřské škole. MŠ je patrová budova s dostatečně velkými prostorami. Děti mají k dispozici 2 prostorné třídy s hernami, nové sociální zařízení s kapacitou pro 56 dětí a přilehlé šatny. Ke škole patří velká zahrada s možností využití průlezek a v létě s brouzdalištěm. V jejím sousedství si mohou děti hrát na velkém dopravním hřišti, jehož část je záměrně upravena jako kopcovitý terén příhodný k sáňkování a bobování přímo u MŠ. Budova se nachází v příjemném prostředí, stranou od hlavní komunikace, což nabízí bezpečné vycházky do přírody. Těšany jsou vesnice s bohatou kulturní i historickou tradicí.

Od roku 2013 je provoz mateřské školy rozšířen o jednu třídu předškoláků sídlící v budově ZŠ. Třída Žirafek má kapacitu 18 dětí a pracují tam dvě pí. učitelky spolu s asistentem pedagoga. V MŠ pracují čtyři pí. učitelky. Jedenrát měsíčně přijíždí do MŠ klinický logoped na kontrolu logopedické prevence dětí. O úklid se stará jedna provozní pracovnice. Strava se pro děti dováží z jídelny ZŠ.

MŠ spolupracuje s OS Těšánek,s rodinným centrem Na Myšáku, se ZŠ, s okolními MŠ, s Pedagogicko- psych. poradnou Židlochovice, s Logopedickou klinikou Brno, s Asociací sport pro všechny Brno a během školního roku se zapojujeme do několika projektů.

Uspořádání školy

MŠ má od  1.9.2009  navýšenou a plně obsazenou kapacitu 56 dětí. V MŠ jsou dvě smíšené třídy. Každá třída má kapacitu 28 dětí. Od 1.9.2013 má rozšířenou kapacitu o jednu třídu předškoláků , která je umístěna v budově ZŠ. Kapacita třetí třídy Žirafek má 18 dětí.Při plánování a samotné práci učitelky respektují věk a schopnosti dětí.

V 1. třídě pracuje s dětmi pí. uč. Helena Petláková a pí. uč. Helenka Petláková a asistent pedagoga Mrg. Helena Voborská. Třída je zaměřená na adaptační program.

Ve 2. třídě s dětmi pracuje pí. uč. Bc. Monika Kružíková a pí. uč. Iveta Neugebauerová.

Ve 3.třídě s dětmi pracuje pí. uč.  Markéta Večeřová a pí. uč. Marie Krásová.

Provoz MŠ je od 6,30 do 16, 30 hod.

Provoz 3.třídy v ZŠ je od 6,30 do 15,30 hod.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který se nazývá „Kostičky“ – je to velká stavebnice, ze které si mohou stavět všechny děti, každý svůj domeček, podle svých individuálních možností a schopností. Tento program se skládá z pěti integrovaných bloků (Červená  kostička, Modrá kostička, Žlutá kostička, Zelená kostička, Bílá kostička).

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 725 450 728

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.