Žákovský parlament

Funkce Žákovského parlamentu

Hlavní funkcí žákovského parlamentu je zapojení žáků do života školy a umožnění žákům vyslovovat názory a náměty týkajících se chodu školy. Zástupci parlamentu se spolupodílejí na řešení problémů, které souvisí se vzděláváním, s akcemi pořádanými ve škole a tvorbě školních pravidel.

Povinnosti zástupců žákovského parlamentu:

 • dohlíží na dodržování pravidel školy
 • účastní se pravidelně schůzek ŽP
 • podílí se na navrhování akcí školy
 • šiří informace dále ve svých třídách
 • plní poctivě a pravidelně svoje funkce v ŽP
 • snaží se předcházet rizikovému chování žáků

Scházíme se jednou za 14 dní v úterý ve čtenářském koutku. V případě potřeby každý týden.

Akce Žákovského parlamentu pro školní rok 2022/2023

 1. Sběr papíru 4. 10. 2017
 2. Kloboukový den, 20. 10. 2017. Žáci přijdou do školy se zajímavou pokrývkou hlavy nebo kloboukem. Každá třída si hlasováním zvolí nejlepší klobouk. Předání diplomů zajistí žákovský parlament
 3. Výzdoba třídy: Soutěž o nejlepší vánoční výzdobu třídy
 4. Den Elegance na příležitost pololetního vysvědčení
 5. Sbírka pro dívku Ranjini z Indie v rámci projektu Adopce na dálku.
  Žáci naší základní školy v Těšanech ve spolupráci se školním parlamentem se rozhodli adoptovat dítě na dálku. Adoptovali jsme devítiletou dívku z Indie. Je šikovná, chytrá dívka, ráda pomáhá mamince s domácí prací. Zúčastňuje se ráda všech školních i mimoškolních aktivit.
 6. Sběr papíru: termín je plánován na duben 2023

Další akce dohodnuté žákovským parlamentem budou postupně doplňovány.

Činnost žákovského parlamentu funguje jen díky ochotě žáků naší školy dobrovolně pomoci a chuti organizovat něco ve svém volném čase pro ostatní spolužáky.

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Těšany 305
664 54 Těšany
okres Brno-venkov

tel. +420 725 450 728

č. účtu 27-5828660247/0100

datová schránka: s4gmidtEduPage
Přihlášení pro rodiče a žákyNaše škola používá pro bezpečný přístup na internet webový filtr Kernun Clear Web EDU.