INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ