Informace ZŠ

Rozvrh hodin pro školní rok 2022/2023

rozvrh hodin 2022-23

Časové rozvržení jednotlivých hodin a přestávek

  Vyučování Přestávka
1. hodina 7:45 - 8:30 8:30 - 8:40
2. hodina 8:40 - 9:25 9:25 - 9:40
3. hodina 9:40 - 10:25 10:25 - 10:35
4. hodina 10:35 - 11:20 11:20 - 11:30
5. hodina 11:30 - 12:15 12:15 - 12:25
6. hodina 12:25 - 13:10 13:10 - 13:40
7. hodina 13:40 - 14:25 14:25 - 14:30
8. hodina 14:30 - 15:15 --

odpolední výuka – začátek hodiny:

  • 12:45 po páté vyučovací hodině
  • 13:40 po šesté vyučovací hodině

Ukončení odpolední výuky je přizpůsobeno autobusové dopravě dojíždějících žáků.

Organizace školního roku 2022/2023

Termíny pedagogických rad

24. 8. 2022 Zahajovací provozní porada
31. 8. 2022 Školení z předpisů BOZP
1. 9. 2022 Zahájení školního roku
15. 11. 2022 Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
24. 1. 2023 Klasifikační porada za 1. pololetí
18. 4. 2023 Klasifikační porada za 3. čtvrtletí
20. 6. 2023 Klasifikační porada za 2. pololetí

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

20. 9. 2022 Třídní schůzky – Informační schůzka pro rodiče – jídelna
15. 11. 2022 Třídní schůzky
24. 1. 2023 Třídní schůzky a hovorové hodiny
18. 4. 2023 Třídní schůzky
13. 6. 2023 Třídní schůzky a hovorové hodiny

 

31. 1. 2023 Vydání výpisů z vysvědčení (1. pololetí)

30. 6. 2023 Vydání vysvědčení (2. pololetí)

Dny otevřených dveří

12. 4. 2023 Zápis žáků do 1. ročníku

6. 6. 2023 Zapis žáků do 6. ročníku

Prázdniny

26. – 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny
3. 2. 2023 Pololetní prázdniny
13. 3. – 17. 3. 2023 Jarní prázdniny
6. 4. 2023 Velikonoční prázdniny
1. 7. – 31. 8. 2023 Hlavní prázdniny

 

Pondělí 4. 9. 2023 – začátek školního roku 2023/2024