Školní družina

Pro školní rok 2022/2023 budou otevřena 3 oddělení školní družiny, přednostně budou přijati žáci nižších ročníků.

 • První oddělení bude v provozu denně od 11.20 - 16.30 h pro žáky 1.a 2. třídy
 • Druhé oddělení bude v provozu od 12.15 - 15.00 h pro žáky 3., 4. a 5. třídy
 • Třetí oddělení bude v provozu od 12.15 - 15.00 h pro žáky 3., 4. a 5. třídy
 • Ranní družina bude v provozu od 6.30 - 7.30 h (nejpozdější příchod v 7 h)

Provoz školní družiny bude zahájen v pátek 2. 9. 2022 pro žáky, kteří přinesou řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou si vyzvednou u vychovatelky ŠD nebo na webových stránkách školy, žáci musí být přihlášeni ke stravování (oběd)!

Informace pro rodiče

 1. ŠD je v provozu denně od 11.20 - 16.30 hodin (druhé a třetí oddělení do 15.00 hodin)
 2. Měsíční poplatek za ŠD je 100,- Kč, platí se vždy měsíc dopředu převodem z účtu, číslo účtu 27-5828660247/0100, symbol pro ŠD je 5133. Je možné využít i půlroční či roční předplacení, další informace v kanceláři u p. Bc. J. Klučiarové
 3. Přihláška žáka do ŠD musí být řádně vyplněna a vrácena nejpozději do úterý 6. 9. 2022
 4. ŠD má vlastní mobilní telefon: 724 955 588
 5. Odhlásit dítě ze ŠD je možné na základě vyplnění formuláře, který je možno vyzvednout u vychovatelky nebo na webových stránkách
 6. Neúčast žáka ve ŠD je nutné vždy písemně omluvit do deníčku ŠD (datum – hodina odchodu ze ŠD – podpis rodiče). Z bezpečnostních důvodů není možné žáka pustit samostatně ze ŠD bez předchozí písemné omluvenky (nelze telefonicky!)
 7. O důležitých akcích budou rodiče vždy písemně informováni v deníčku ŠD

Dítě bude do ŠD potřebovat

1 malý deníček na omluvenky a vzkazy pro rodiče od vychovatelky, hrníček na pití (pitný režim mají děti zajištěn formou sirupů), zástěrku na výtvarnou činnost, sportovní oblečení a obuv na hřiště (dle vlastního uvážení), kapesníčky

V případě dotazů se můžete na výši měsíčních úhrad dotazovat u paní Klučiarové tel: 602 782 985, e-mail: jana.kluciarova@zsamstesany.cz

Zápisní lístek ŠD