Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro šk. r. 2023/2024

kriteria-pro-prijeti-do-ms-2023-2024.pdf