ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ A MŠ TĚŠANY

Pro školní rok 2023/2024  budou otevřena 3 oddělení školní družiny, přednostně budou přijati žáci nižších ročníků.                                                                             

První oddělení bude v provozu denně od 11,20-16,30h. pro žáky 1.a 2. třídy (J. Ostřížková)

Druhé oddělení bude v provozu od 12.15 – 15:00 h. pro žáky 3., 4. a 5.třídy (P. Ondráčková)

 Třetí oddělení bude v provozu od 12:15 – 15:00 h pro žáky 3., 4. a 5.třídy (V. Florián)                 

 Ranní družina  bude v provozu od 6,30 – 7,30h. (nejpozdější příchod v 7.h.)

 

Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 5. 9. 2023 pro žáky, kteří přinesou řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou si vyzvednou u vychovatelky ŠD nebo na webových stránkách školy, žáci musí být přihlášeni ke stravování (oběd)!!!

 INFORMACE PRO RODIČE

  1. ŠD je v provozu denně od 11.20 – 16.30 hodin (druhé a třetí oddělení do 15.00 hodin)
  2. Měsíční poplatek za ŠD je 100,- Kč, platí se vždy měsíc dopředu převodem z účtu, číslo účtu 27-5828660247/0100, symbol pro ŠD je 5133. Je možné využít i půlroční či roční předplacení, další informace v kanceláři u p.Bc. J.Klučiarové
  3. Přihláška žáka do ŠD musí být řádně vyplněna a vrácena nejpozději do pátku 8. 9. 2023. U později odevzdané přihlášky nemůžeme zaručit místo v ŠD!
  4. ŠD má vlastní mobilní telefon: 724 955 588
  5. Odhlásit dítě ze ŠD je možné na základě vyplnění formuláře, který je možno vyzvednout u vychovatelky nebo na webových stránkách
  6. Neúčast žáka ve ŠD je nutné vždy písemně omluvit do deníčku ŠD (datum – hodina odchodu ze ŠD -  podpis rodiče). Z bezpečnostních důvodů není možné žáka pustit samostatně ze ŠD bez předchozí písemné omluvenky (nelze telefonicky!!!)
  7. O důležitých akcích budou rodiče vždy písemně informováni v deníčku ŠD

 Dítě bude do ŠD potřebovat:

1 malý deníček na omluvenky a vzkazy pro rodiče od vychovatelky, hrníček na pití (pitný režim mají děti zajištěn formou sirupů), zástěrku na výtvarnou činnost, sportovní oblečení a obuv na hřiště (dle vlastního uvážení), kapesníčky

 

zapisni-listek-sd.pdf